Załącznik nr 2 Zakres tematyczny dla uczniów klas I – III Rozwój

advertisement
Załącznik nr 2
Zakres tematyczny dla uczniów klas I – III







Rozwój teatru (teatr antyczny: wygląd teatru, aktorzy i ich ubiór; teatr elżbietański;
teatr podwórzowy)
Rodzaje teatrów
Typy lalek wykorzystywanych w teatrze lalkowym (marionetki, kukiełki, pacynki,
jawajki, cienie) oraz sposoby ich animacji
Pojęcia: rekwizyt, kurtyna, gong, reflektor, afisz, plakat
Osoby pracujące w teatrze, ich obowiązki i nazewnictwo
Wiadomości dotyczące teatru częstochowskiego – żródło: www. teatr- mickiewicza.pl
www.teatr-mickiewicza.pl/4,0-teatrze#main
Zasady właściwego zachowania się w teatrze
Zakres tematyczny dla uczniów klas IV-VI





Zakres tematyczny dla uczniów klas I-III
Początki i rozwój dramatu: tło historyczno-obrzędowe, chór i aktorzy, autorzy
(Sofokles, Ajschylos, Eurypides, Arystoteles), układ i forma dramatu, wygląd aktora,
powstanie sceny antycznej
Dramat religijny (misteria, mirakle), dramat świecki (moralitet), scenografia, gra,
aktorzy
Powstanie Teatru Narodowego (teatr Bogusławskiego)
Pojęcia: afisz, akt, antrakt, charakteryzacja, chór, didaskalia, Dionizje, dramat
(liturgiczny, naturalistyczny, symboliczny), dytyramb, farsa, monolog, komedia,
plakat, premiera, tragikomedia, monolog, monodram
Download