Oferta wakacyjna Teatru Miniatura

advertisement
AKCJA LATO 2016
Miejski Teatr Miniatura oraz Inkubator Kultury Kulmiasto
Oferta wakacyjna Miejskiego Teatru Miniatura oraz Inkubatora Kultury Kulmiasto
improLato
Terminy warsztatów:
Warsztaty dla dzieci od 9 do 13 lat w ramach programu Lato
w teatrze+
•
4-15 lipca w godz. 9.00-15.00 (10 lipca – dzień wolny).
•
W czasie warsztatów przewidziana jest przerwa na posiłek, teatr
nie zapewnia posiłków.
•
Pokazy finałowe: 16 i 17 lipca
•
Terminy przyjmowania zgłoszeń: 23 maja–20 czerwca 2016 r.
Liczy się kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona: 30 osób.
•
Zgłoszenia na podstawie karty zgłoszenia do pobrania na stronie
www.teatrminiatura.pl.
•
Koszt warsztatów: 50 zł
Warsztaty odbywają się w ramach ogólnopolskiego
programu LATO W TEATRZE+ organizowanego przez Instytut Teatralny
im. Zbigniewa Raszewskiego ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Tematem tegorocznych warsztatów w Miniaturze będzie
teatr improwizowany. Przedstawienie impro nie ma napisanego
wcześniej scenariusza – to, co się dzieje na scenie wynika
z pomysłów widzów i aktorów-improwizatorów. Impro to świetna,
pełna humoru zabawa, pobudzająca dziecięcą fantazję i rozwijająca
kreatywność.
Podczas warsztatów uczestnicy poznają techniki teatru
improwizowanego
i
teatru
formy.
Będą
pracować
z instruktorami-opiekunami artystycznymi, pod okiem których
przygotują pokazy finałowe przedstawienia improwizowanego, który
będzie można zobaczyć na dużej scenie Teatru Miniatura 16 i 17 lipca.
• Informacje o instruktorach oraz karta zgłoszenia do ściągnięcia:
Nabor na letnie warsztaty dla dzieci w ramach programu lato w
teatrze
Miejski Teatr Miniatura oraz Inkubator Kultury Kulmiasto
Kontakt w sprawie oferty:
Magdalena Zabłotna
e-mail: [email protected],
tel. 885 780 204
Download