Scenariusz lekcji

advertisement
Scenariusz lekcji
TEMAT: Magia teatru. Co trzeba wiedzieć o teatrze?
Klasa: VIc
Czas trwania: 45 min.
Cele: Po zakończonej lekcji uczeń powinien:






znać słownictwo związane z teatrem i posługiwać się nim
wymieniać elementy języka teatru
wyjaśnić na czym polega praca: aktora, charakteryzatora, dramaturga, garderobianej,
inspicjenta, reżysera, scenografa, suflera
umieć selekcjonować informacje, uważnie słuchać, obserwować i notować
umieć poprawnie wypowiadać się na dany temat
umieć zredagować zasady zachowania się w teatrze
Metody pracy: poszukująca, ćwiczeń praktycznych, pracy z tekstem, oglądowa, heureza
Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa
TOK LEKCJI
1. Wprowadzenie w problematykę lekcji - swobodna rozmowa o teatrze.
Uczniowie oglądają obraz T. Makowieckiego „Teatr dziecięcy” i opisują przedstawioną scenę.
Tadeusz Makowski
Teatr dziecięcy
1931, olej na płótnie
Obraz
przedstawia
małych
aktorów stojących na scenie
teatru
w
spiczastych
czapeczkach
(kilkoro
z
przyprawionymi
nosami)
i
maskach. Artysta ustawił ich
jakby do pamiątkowej fotografii.
Dzieci stoją w zwartej grupie, a
ich postaci (stroje, buzie) są
bardzo uproszczone, złożone z
kształtów
przypominających
figury geometryczne: prostokąty,
kółka, stożki.
2. Zapisanie tematu lekcji.
3. Gromadzenie skojarzeń do słowa TEATR.
dramat/
komedia/
tragedia
Budynek przystosowany
do wystawiania
sztuk
reżyser
TEATR
aktorzy
przedstawienie/
sztuka
widownia/
publiczność
Co jest językiem teatru? Czym teatr do nas przemawia?
Gra aktorska, charakteryzacja, światło, dźwięk, scenografia, rekwizyty, kostiumy.
4. Zapoznanie z definicją teatru /Słownik języka polskiego/.
1. «instytucja, organizacja zajmująca się wystawianiem utworów scenicznych; też: zespół ludzi
pracujących w tej instytucji»
2. «budynek, pomieszczenie przystosowane do wystawiania utworów scenicznych»
3. «widzowie zebrani na przedstawieniu»
4. «dziedzina sztuki polegająca na realizowaniu scenicznych utworów literackich»
5. «twórczość sceniczna danego autora, kraju, narodu, danej epoki»
6. «wystawiane przedstawienie lub przedstawienia»
7. «miejsce jakichś wydarzeń»
8. «gra obliczona na zmylenie kogoś»
• teatralny • teatralnie • teatralność • teatrzyk
5. Wskazanie elementów budowy teatru.
6. Wyjaśniamy nowe słowa:



loża - wyodrębnione pomieszczenie w teatrach i innych salach widowiskowych, przeznaczone dla
kilku osób
afisz - plakat powiadamiający o imprezie publicznej lub akcji
spektakl - przedstawienie teatralne, operowe lub baletowe







przedstawienie - widowisko teatralne, operowe, baletowe
widowisko - zdarzenie odbywające się w obecności patrzących «przedstawienie, spektakl»
premiera - pierwszy publiczny pokaz sztuki teatralnej, opery, filmu itp..
prapremiera - pierwsze na świecie lub w jakimś kraju publiczne wystawienie opery, sztuki
teatralnej lub wyświetlenie filmu
sztuka teatralna – przedstawienie skonstruowane na podstawie utworu dramatycznego
repertuar – ogół utworów granych w teatrze w określonym czasie; wykaz tych utworów
żelazny repertuar – utwory dramatyczne, muzyczne itp. często wznawiane, wykonywane, cieszące
się powodzeniem u publiczności
7. Wskazanie ważniejszych teatrów w pobliżu naszej okolicy /w Krakowie/
8. Wskazanie i określenie czynności twórców teatru:
 Aktor kreuje postać, nadaje jej cechy charakteru, usposobienia.
 Reżyser to osoba przygotowująca według własnych pomysłów sztukę w teatrze.
 Choreograf to specjalista w dziedzinie choreografii; reżyser układów widowisk scenicznych, zwłaszcza
baletowych.
 Scenograf –artysta plastyk opracowujący scenografię do sztuki, na którą składa się oświetlenie,
dekoracje, kostiumy i rekwizyty.
 Kompozytor przygotowuje oprawę muzyczną spektaklu.
 Charakteryzator - zmienia wygląd aktorów.
 Dramaturg - pisze sztuki teatralne.
 Garderobiana - zajmuje się kostiumami.
 Inspicjent - czuwa nad techniczną stroną przedstawienia (zmianą dekoracji, kurtyną, kolejnością
wychodzenia aktorów itd.).
 Reżyser - tworzy przedstawienie.
 Scenograf - projektuje dekoracje.
 Sufler - podpowiada.
 Operator świateł - ustawia oświetlenie sceny.
9. Omówienie elementów teatru, np. dekoracji, oświetlenia, rekwizytów.
10. Wyjaśnienie pojęć: teatr żywy i teatr lalek. Zdefiniowanie pojęć:
Kukiełka umieszczona na kiju poruszana jest przez aktora. Środek kukiełki jest pusty, a jej oczy i usta
mogą się poruszać. Z kijem lub patykiem bambusowym połączona jest szyja kukiełki.
Pacynka to lalka nakładana bezpośrednio na dłoń aktora-animatora, zwana inaczej lalką rękawiczkową.
Znana od XVIII wieku.
Marionetka - to lalka poruszana za pomocą nitek, drutów przez animatorów, stojących na pomoście, poza
sceną.
Jawajka - to rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej nad parawanem. Pochodzi z
azjatyckiego teatru lalkowego.
11. Ćwiczenia językowe i stylistyczne wykorzystujące terminologię związaną z
teatrem:
 Jesteśmy kulturalnymi widzami… Zredaguj zasady kulturalnego zachowania się w teatrze.
 Napisz ogłoszenie o naborze aktorów, którzy wystąpią w szkolnym przedstawieniu zatytułowanym:
„Bóg się rodzi”.
 Napisz zaproszenie dla pani Dyrektor na tegoroczne jasełka organizowane przez uczniów Twojej
szkoły.
 Zaprojektuj afisz informujący o tym przedstawieniu.
Magia teatru. Co trzeba wiedzieć o teatrze?
TEATR
 loża - …………………………………………………………………………………………………
 afisz -…………………………………………………………………………………………………
 spektakl - ………………………………………………………………………………………………
 przedstawienie - ………………………………………………………………………………………
 widowisko ……………………………………………………………………………………………
 premiera - ……………………………………………………………………………………………
 prapremiera - …………………………………………………………………………………………
 sztuka teatralna – ……………………………………………………………………………………
 repertuar – ……………………………………………………………………………………………
 żelazny repertuar – …………………………………………………………………………………
KTO PRACUJE W TEATRZE?
 Aktor ………………………………………………….
 Charakteryzator………………………………………
…………………………………………………………
 Choreograf……………………………………………………………………………
………
 Dramaturg - …………………………………………………………………………
 Garderobiana - ………………………………………………………………………
 Inspicjent - …………………………………………………………………………
 Kompozytor …………………………………………………………………………
 Operator świateł - …………………………………………………………………
 Reżyser - ……………………………………………………………………………
 Scenograf - …………………………………………………………………………
 Sufler - ………………………………………………………………………………
Przyporządkuj definicje do obrazków
kukiełka
pacynka to lalka
nakładana bezpośrednio
na dłoń aktora-animatora,
zwana inaczej lalką
rękawiczkową. Znana od
XVIII wieku.
pacynka
kukiełka umieszczona na kiju
poruszana jest przez aktora.
Środek kukiełki jest pusty, a jej
oczy i usta mogą się poruszać. Z
kijem lub patykiem bambusowym
połączona jest szyja kukiełki.
marionetka
jawajka - to rodzaj
lalki teatralnej z głową
osadzoną na kiju,
animowanej nad
parawanem.
jawajka
marionetka - to lalka
poruszana za pomocą
nitek, drutów przez
animatorów, stojących na
pomoście, poza sceną.
 Jesteśmy kulturalnymi widzami… Zredaguj zasady kulturalnego zachowania się w teatrze.
 Napisz ogłoszenie o naborze aktorów, którzy wystąpią w szkolnym przedstawieniu zatytułowanym:
„Bóg się rodzi”.
 Napisz zaproszenie dla pani Dyrektor na tegoroczne jasełka organizowane przez uczniów Twojej
szkoły.
 Zaprojektuj afisz informujący o tym przedstawieniu.
OGŁOSZENIE
KODEKS KULTURALNEGO WIDZA
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
AFISZ
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
ZAPROSZENIE
Download