Teatr Ludowy - Dom Polski we Lwowie

advertisement
POLSKI TEATR WE LWOWIE
55-lecie
H I S T O R I A T E AT R U
P I O T R H A U S VAT E R
(1894-1966)

Założyciel Polskiego Teatru
Ludowego we Lwowie.
 Polonista, skrzypek, wielki
miłośnik polskiej literatury i
teatru.
„ RO DZ I N N E " Z D J ĘC I A Z E S P O ŁU…
Z B I G N I E W C H R Z A N OW S K I
 Dyrektor Artystyczny Teatru,
Reżyser
Zbigniewowi Chrzanowskiemu
 Nicnie mieć: aż nadto, nadmiar
W mrokach dramatów wodzić jaznie
i biedny zespół z kilku nacji
czerpie wciąż z tego, co przepastne
w ich gestach, głosach znów przeminie.
I tylko – tęcza złudna pozostanie?
( Mariusz Olbromski „ Podróżny”)
WA L E RY B O RT I A KOW
(1941–2007)
 Dyrektor Teatru (lata 1985—2007),
Reżyser, Scenograf
 Malarz
 Rosjanin, profesjonalny
scenograf, rozmiłowany w polskiej
kulturze.
O S TAT N I LWOW S K I S P E K TA K L " W E S E L A " Z U D Z I A Ł E M
WA L E R E G O B O R T I A KO WA , 1 5 K W I E T N I A 2 0 0 7
JAN T YSSON
 Kierownik Teatru (od r. 2007),
Historyk Teatru
 Inżynier-konstruktor emerytowany
JUBILEUSZ 75 - LECIA JANUSZA T YSSONA,
DŁUGOLETNIEGO AKTORA I KRONIKARZA
T E AT R U.
5 5 - L E C I E T E AT RU
 Uroczysta gala z udziałem aktorów
amatorów, reżyserów i scenografów,
którzy tworzyli tę jednostkę kultury
polskiej na dawnych Kresach
Rzeczypospolitej, ucząc miłości do
Polski i sztuki, odbyła się 30.10.2013r.
w Teatrze im. Marii Zańkowieckiej we
Lwowie.
DZIAŁALNOŚĆ
 W ciągu 55 lat istnienia Polski Teatr Ludowy
we Lwowie wystawił 60 nowych przedstawień,
występując ponad osiemset razy.
 W swoim dorobku scenicznym teatr ma m.in.
takie utwory, jak chociażby „Mazepę” i
„Fantazy” Juliusza Słowackiego, „Zemstę”
Aleksandra Fredry, „Uciekła mi przepióreczka”
Stefana Żeromskiego, „Warszawiankę”
Stanisława Wyspiańskiego, „Przed sklepem
Jubilera” Karola Wojtyły, utwory Jana
Kochanowskiego, Gabrieli Zapolskiej czy
Tadeusza Różewicza, ale także Sławomira
Mrożka czy Witolda Gombrowicza.
 Wystawiał też utwory dramatopisarzy
zagranicznych, m.in. Moliera, Szekspira,
Czechowa czy Vergi,
 – Działalność naszego teatru to
historia piękna i wielka zarazem.
Lwów zawsze odgrywał znamienną
rolę w kształtowaniu i kultywowaniu
polskich tradycji – podkreśla
Zbigniew Chrzanowski, dyrektor
artystyczny, reżyser i aktor Polskiego
Teatru Ludowego we Lwowie.
 – Kontynuując dawne tradycje teatralne
Lwowa, zyskaliśmy sympatyków m.in. w
Drohobyczu, Samborze, Stryju czy
Mościskach.
 Na przestrzeni lat występowaliśmy także
na profesjonalnych scenach Wilna, Mińska
czy w Anglii, a także w Polsce, m.in. we
Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu czy
Zamościu, zawsze niosąc w przesłaniu
polskie słowo i dorobek ojczystej kultury –
akcentuje Chrzanowski.
TEATR DZIŚ...
Ludzie teatru
Download