Tereny zielone – kompendium wiedzy o chwastach, szkodnikach

advertisement
Tereny zielone – kompendium wiedzy o chwastach, szkodnikach, chorobach roślin oraz
ich zwalczaniu i umiejętności pielęgnacji ogrodów.
Lokalizacja: CK-Hotel IOR, ul. Węgorka 20, 60-318 Poznań
Termin szkolenia: 31.03.2014 r.
Program szkolenia
Godz.
Temat wykładu
Kontakt
Rejestracja uczestników, wydanie materiałów szkoleniowych
8.30-8.55
9.00-9.25
(0,5 godz.)
Autor
Zagadnienia prawne związane z
przestrzeganiem zasad integrowanej
ochrony roślin przez wszystkich
profesjonalnych użytkowników
środków ochrony roślin
dr inż. Paweł Olejarski
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut
Badawczy
Zakład Transferu Wiedzy i Innowacji
Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań
Pytania i dyskusja
9.30-10.55
(1,5 godz.)
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin –
Państwowy Instytut Badawczy
Radzików
05-870 Błonie
Najważniejsze choroby traw,
biologia, rozpoznawanie,
zapobieganie, zwalczanie
Pytania i dyskusja
11.00-11.55
(1 godz.)
12.00-13.25
(1,5 godz.)
Najważniejsze chwasty na
trawnikach, biologia,
rozpoznawanie, zapobieganie,
zwalczanie
Pytania i dyskusja
Najważniejsze szkodniki drzew i
krzewów, biologia, występowanie
rozpoznawanie, zapobieganie,
zwalczanie ze szczególnym
uwzględnieniem szrotówka
kasztanowcowiaczka
inż. Adam Paradowski
prof. dr hab. Marek Tomalak
Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut
Badawczy
Zakład Herbologii
Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań
Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut
Badawczy
Zakład Biologicznych Metod
Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań
Pytania i dyskusja
13.30-14.25
(1 godz.)
14.30-15.55
(1,5 godz.)
Przerwa obiadowa
Najważniejsze choroby drzew i
krzewów, biologia, występowanie,
rozpoznawanie, zwalczanie
dr hab. Dorota Frużyńska-Jóźwiak
Pytania i dyskusja
16.00-17.25
(1,5 godz.)
Pielęgnacja drzew i krzewów
ozdobnych
Pytania i dyskusja
dr inż. Marcin Kolasiński
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu
Katedra Fitopatologii
ul. Dąbrowskiego 159
60-594 Poznań
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobraz
Katedra Dendrologii i Szkółkarstwa
62-081 Przeźmierowo, Baranowo
ul. Szamotulska 28,
tel./fax 061-816-36-05
ul. Botaniczna 1
60-594 Poznań
Download