W 150 lecie wojny secesyjnej

advertisement
ogólnopolska studencko-doktorancka konferencja naukowa
“W 150 lecie wojny secesyjnej”
Katowice 11-12 maja 2011r.
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych,
ul. Bankowa 11
Program:
11 maja (środa)
Sala Rady Wydziału Nauk Społecznych
12 maja (czwartek)
Sala Rady Wydziału Nauk Społecznych
10.30 – rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników
10.40-11.10 – wykład inauguracyjny dr hab. Dariusza Nawrota:
Wojny domowe
10.00-10.10 – rozpoczęcie drugiego dnia konferencji
10.10-10.40 – wykład inauguracyjny dr Jacka Kurka:
"Love in Vain". U źródeł bluesa
I Panel: Dzieje Wojny secesyjnej
I Panel: Dzieje Wojny secesyjnej
11-10-11.30 – Zbigniew Mazurak (UŚ), Czy kwestia niewolnictwa była
główną przyczyną wybuchu wojny secesyjnej?
11.30-11.50 – mgr Bartosz Szczurowski (UJ), Konstytucje
Skonfederowanych Stanów Ameryki
11.50-12.10 – Aleksandra Ziemborska (UAM), Wojna secesyjna jako
konflikt totalny
12.10-12.30 – dyskusja
10.40-11.00 – Łukasz Wrona (UJ), Z łopatą na Krwawą Aleję
11.00-11.20 – dr Łukasz Niewiński (UwB), Obozy jenieckie w wojnie
secesyjnej (1861-1865)
11.20-11.40 – Damian Machaj (UwB), Funkcjonowanie obozu jenieckiego
na przykładzie obozu Unii w Elmirze w latach 1864-1865
11.40-12.00 – dyskusja
12.00-12.20 – mgr Tomasz Zając, Wojna w Ziemi Obiecanej – udział
12.30-12.50 – mgr Barbara Jakubik (UMCS), Gustave Magnitzky, pruski
Górnoślązaków w amerykańskiej wojnie domowej
imigrant w harwardzkim pułku
12.20-12.40 – mgr Michał Chlipała (UJ), „Mieć wiarygodnych oficerów...“
12.50-13.10 – mgr Michał Staniszewski (UW), Jak „dzielny niemiecki Polak“ – przyczynek do dziejów 58 pułku piechoty nowojorskiej
bił się z „Diabłem“ czyli III bitwa pod Murfreesboro (5-7 XII 1864)
12.40-13.00 – mgr Anna Stocka (UwB), Echa zabójstwa Abrahama
13.10-13.30 – dyskusja
Lincolna w prasie warszawskiej
13.00-13.20 – dyskusja
13.30-14.30 – przerwa obiadowa
13.20-14.30 – przerwa obiadowa
14.30-14.50 – mgr Mikołaj Kubacki (UW), Bitwa o krater 30 lipca 1864 r.
Epizod z dziejów oblężenia Petersburga
II Panel – Wojny domowe świata nowożytnego
14.50-15.10 – Jakub Sosulski (UŚ), Kampania Nowego Meksyku 1862, czyli
Konfederacja od Atlantyku do Pacyfiku
14.30-14.50 – mgr Krzysztof Budka (UKW), Rola Feliksa Dzierżyńskiego
15.10-15.30 – mgr Juliusz Tomczak (UAM), Konfederacka piechota
w rosyjskiej wojnie domowej w latach 1917 – 1922/23
w oczach europejskich obserwatorów wojskowych
14.50-15.10 – Adrian Szram (UŚ), Wojna biało-czerwona (wojna domowa
15.30-15.50 – dyskusja
w Rosji 1917-1922): przyczyny porażki białych
15.10-15.30 – mgr Jan Pajor (UŁ), Stany Zjednoczone wobec powstania
15.50-16.30 – projekcja filmu dokumentalnego "Wojna Secesyjna" I Ho T’uan
- realizacja Jakub Wróbel, Multimedia Art
15.30-15.50 – dyskusja
16.30-16.40 – zakończenie pierwszego dnia obrad
15.50-16.10 – mgr Sebastian Adamkiewicz (UŁ) U progu wojny domowej? 17.00-18.30 – pokaz w wykonaniu grup rekonstrukcji historycznej: secesja grochowska z pola elekcyjnego (10 maja 1573 roku)
14-tego ochotniczego pułku piechoty z Luizjany (Konfederacja)
16.10-16.30 – Alan Zych (UŚ), Spór Górnośląski w latach 1918 – 1922
i 58 pułku piechoty z Nowego Jorku (Unia)
16.30-16.50 – Maciej Wiencek (UŚ), Czy trzecie powstanie śląskie było
deptak przed Wydziałem Nauk Społecznych
wojną domową? - rozważania w ujęciu historii i psychologii
16.50-17.10 – dyskusja
17.10 – zakończenie konferencji i pożegnanie gości
Organizator:
Partnerzy:
Patronat honorowy:
Multimedia Art
Studenckie Koło Naukowe
Historyków Uniwersytetu
Śląskiego
Stowarzyszenie
Humanistyczne
Europa, Śląsk, Świat
Najmniejszy
Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Śląskiego,
prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz,
Dyrektor Instytutu Historii
Uniwersytetu Śląskiego
prof. zw. dr hab. Ryszard Kaczmarek
Prezes Katowickiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa
Historycznego
dr hab. Prof. UŚ Antoni Barciak
Patronat medialny:
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards