Pytania egzaminacyjne - Serwis Informacyjny WSJO

advertisement
Pytania egzaminacyjne:
1. Rozwiń myśl: „Europa jest grecka, jeśli chodzi o myśl filozoficzną i sztukę, rzymska,
gdy mowa o prawie i judeichrześcijańska pod względem tradycji religijnej”.
2. Wielka wędrówka ludów w Europie.
3. Kształtowanie się państw narodowych w Średniowieczu.
4. Przyczyny i konsekwencje wielkich odkryć geograficznych.
5. Przyczyny i konsekwencje reformacji.
6. Od monarchii wczesnofeudalnej do absolutnej (na wybranym przykładzie)
7. Feudalizm – geneza i znaczenie.
8. Rozwój wsi i miast europejskich od upadku Cesarstwa Rzymskiego do XIX w.
9. Rewolucja przemysłowa w Europie.
10. Oświecenie – charakterystyka i przedstawiciele.
11. Rewolucja Francuska.
12. Dziedzictwo Napoleona a procesy narodotwórcze w XIX w.
13. I wojna światowa – przebieg i konsekwencje.
14. Okres międzywojenny w Europie – najważniejsze kwestie.
15. II wojna światowa i jej konsekwencje.
16. Europa po II wojnie światowej.
Download