Rewolucja przemysłowa i zmiany cywilizacyjne XVIII wieku

advertisement
TEMAT:
Rewolucja przemysłowa i zmiany cywilizacyjne XVIII wieku
Przyczyny i okoliczności wzrostu demograficznego w Europie:
 opanowanie epidemii głodu dzięki upowszechnieniu nowych wydajnych upraw (ziemniaki i
kukurydza)
 postęp w dziedzinie higieny (częściej się myto)
 wynalezienie szczepionki przeciw ospie (Edward Jenner)
 wyższy standard życia (lepsze pożywienie, kanalizacja, szyby w oknach)
 szybki rozwój miast(głównie portowych)
Rewolucja gospodarcza w Anglii
a) rewolucja agrarna (s. 231)







tworzenie wielkich gospodarstw nastawionych na produkcję wełny („grodzenia”, wywłaszczanie
chłopów)
nowe techniki upraw (płodozmian, nawożenie)
nowe uprawy (ziemniaki i kukurydza)
melioracje i osuszanie bagien
stosowanie maszyn (siewniki, młockarnie)
akumulacja (gromadzenie) kapitału
fizjokratyzm (pogląd ,że rolnictwo jest podstawą dobrobytu- F. Quesney)
b) rewolucja przemysłowa (s. 233)


przejście od manufaktur do fabryk
rewolucja techniczna rozpoczęła się w przemyśle włókienniczym, gdzie zastosowano szereg
wynalazków technicznych
„latające czółenko” (John Kay)- możliwość tkania szerokich tkanin
mechaniczny warsztat tkacki (Edmund Cartwright)
w 1769 James Watt udoskonala maszynę parową Thomasa Savery’ego co sprawia, że fabryki
można było tworzyć niezależnie od rzek i wiatrów
wzrasta użycie węgla kamiennego, który wypiera węgiel drzewny w procesie wytopu żelaza
w 1735 r. Abraham Derby do wytopu żelaza stosuje koks
rozwijają się miasta: Manchester, Liverpool, Birmingham
pieniądz staje się towarem (banki, giełdy)
powstaje proletariat (grupa robotników fabrycznych)








Najważniejsze wynalazki oświeceniowe:
o
o
o
o
o
maszyna parowa (James Watt)
chronometr morski (John Harrison)
loty balonem (bracia Montgolfier)
istnienie i funkcje tlenu (A. L. Laviossier)
piorunochron (B. Franklin)
PRACA DOMOWA:
Naucz się pojęć z ramek z podręcznika ( demografia, rewolucja agrarna, rewolucja przemysłowa, proletariat
przemysłowy, liberalizm ekonomiczny)
Wyjaśnij pojęcia : prawa naturalne człowieka, religia naturalna, deizm, E. Jenner, „spis dusz”, merkantylizm,
Adam Smith, maszyna parowa, porcelana (s.242), kaligrafia (e)
 Scharakteryzuj styl rokokowy (s.242)
 Opisz modę kobiecą epoki oświecenia (s.243-244)
Download