Uploaded by zuziapayerhin

reformacja - daty

advertisement
1517 r. – ogłoszenie 95 tez dotyczących odpustów przez Marcina Lutra
1518 r. – sejm w Augsburgu
1521 r. – sejm w Wormacji
1524-1525r. – powstania chłopskie w Niemczech, żądania reformy religii.
1525 r. – Prusy Książęce: likwidacja państwa zakonnego i przekształcenie w świecki kraj
1525–1526 r. – wielka wojna chłopska (Thomas Münzer na czele buntowników)
1527 r. – Dania i Norwegia: luteranizm religią państwową
1529 r. – sejm w Spirze (zagwarantowanie swobody religijnej mieszkańcom księstw i miast niemieckich)
1529–1531 r. – wojna domowa w Szwajcarii między katolickimi kantonami wiejskimi a protestanckimi miejskimi
1531 r. – Związek Szmalkaldzki
1534 r. – Akt supremacji - oficjalnie ustanowiono Kościół anglikański
1534 r. – powstanie zakonu jezuitów (Towarzystwa Jezusowego)
1536 r. - początek działalności Jana Kalwina w Genewie
1541r. – powstała pierwsza gmina wyznaniowa kalwinizmu w Genewie
1542 r. – powołanie Świętego Oficjum
1544 r. – Szwecja i Finlandia: luteranizm religią państwową
1545–1563 r. – sobór trydencki
1546 – 1547 r. – I wojna szmalkaldzka
1552 – 1555 r. – II wojna szmalkaldzka
1555 r. – pokój w Augsburgu
1559 r. – Indeks ksiąg zakazanych
1561 r. – Inflanty i Kurlandia: sekularyzacja państwa i przejście na luteranizm
1562 r. – rzeź protestantów w Wassy
1562 r. – z kalwinizmu wyłania się ruch braci polskich.
1562–1594 r. – wojna domowa we Francji
1566–1579 r. – wojna domowa w Niderlandach
1570 r. – pokój w Saint-Germain-en-Laye
23/24 sierpnia 1572 r. – noc św. Bartłomieja
1573 r. – Konfederacja warszawska
1579 r. – unia w Utrechcie
1581r. – utworzenie niepodległej Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów.
1588 r. – proklamowanie Republiki Zjednoczonych Prowincji Niderlandów
1585-1589 r. – “wojna trzech Henryków”
1594 r. – koronacja Henryka na króla Francji (Henryk IV)
1596 r. - unia brzeska
1598 r. – Edykt nantejski: tolerancja religijna
Download