ZAGADNIENIA LO SEMESTR 4 14.09.13 r. Temat: Wielka

advertisement
ZAGADNIENIA LO SEMESTR 4
14.09.13 r.
Temat: Wielka Rewolucja Październikowa. (1h)
1.
2.
2.
3.
4.
Przyczyny Wielkiej Rewolucji Październikowej
Przebieg Wielkiej Rewolucji Październikowej
Klęska Rosji w I wojnie
Pokój brzeski.
Wojna domowa w Rosji.
14.09.13 r.
Temat: Polacy w I wojnie. (1h)
1.
2.
3.
4.
Sytuacja Polaków w I wojnie.
Utworzenie I Kompanii Kadrowej.
Kryzys przysięgowy.
Odzyskanie niepodległości
14.09.13 r.
Temat: System wersalski. Bolszewizm. (1h)
1.
2.
3.
4.
5.
3.
Koniec I wojny.
Postanowienia traktatu wersalskiego.
Powstanie ZSRR
Idea komunizmu
Komunizm wojenny.
Czasy Józefa Stalina.
15.09.13 r.
Temat: Walka o granice po I wojnie światowej.(1h)
1.
2.
3.
4.
Granica
Granice
Warmia
Granica
zachodnia (powstanie wielkopolskie).
południowo - zachodnie (Śląsk).
i Mazury.
wschodnia (Ukraina i wojna polsko - bolszewicka).
15.09.13 r.
Temat: Demokracja po polsku w dwudziestoleciu międzywojennym (1h)
1.
2.
3.
4.
Konstytucja marcowa.
Wybory prezydenckie
Koniec rządów Narutowicza.
Przewrót majowy.
2.
5. Rządy autorytarne Piłsudskiego.
6. Konstytucja kwietniowa.
15.09.13 r.
Temat: Nauka, kultura i gospodarka 20 – lecia międzywojennego (1h)
1.
2.
3.
4.
5.
Naukowcy tego okresu
Wynalazki 20 – lecia.
Kierunki w sztuce
Wielki kryzys światowy.
Reformy premiera Grabskiego w Polsce.
28.09.13 r.
Temat: Narodziny faszyzmu i nazizmu (1h)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Sytuacja we Włoszech i Niemczech po I wojnie światowej.
Przejęcie władzy przez Mussoliniego
Zasady faszyzmu.
Przewrót majowy.
Przejęcie władzy przez Hitlera.
Hitlerowska wizja świata.
Zmiany w Niemczech po 33 r.
Kryształowa Noc i Noc Długich Noży
28.09.13 r.
Temat: Wybuch II wojny. (2h)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Działania Hitler prowadzące do II wojny.
Wojna domowa w Hiszpanii.
Oś Berlin - Rzym - Tokio.
Żądania Niemiec wobec Polski.
Pakt Ribbentrop - Mołotow..
Wybuch II wojny.
Kampania wrześniowa.
Atak ZSRR na Polskę.
29.09.13 r.
Film dokumentalny „Zamach na Hitlera” (2h)
26.10.13 r.
Temat: Walczy cały świat (1h)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Dziwna wojna.
Atak Niemiec na Francję.
Atak na Anglię
Wojna zimowa.
Plan Barbarossa
Atak Niemiec na ZSRR
Odwrót Niemiec
Japonia przystępuje do wojny.
26.10.13 r.
Temat: Walka z okupantem (1h)
1.
2.
3.
4.
Walka okupantów z polskością
Zagłada polskich Żydów
Polityka niemiecka wobec Żydów
Holokaust
Download