II wojna światowa

advertisement
II wojna
światowa
przyczyny wybuchu wojny
• dojście Adolfa Hitlera do władzy
• marzenia Hitlera o budowie niemieckiego
imperium – Trzeciej Rzeszy
• dążenie Hitlera do rewizji postanowień
traktatu wersalskiego
STRONY KONFLIKTU
● Państwa osi:
Niemcy, Japonia, Włochy oraz państwa
satelitarne (Rumunia, Słowacja, Węgry,
Bułgaria)
● Państwa sprzymierzone:
Anglia, Francja, Polska, Stany
Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia
wybuch II wojny światowej
Wojna zaczęła się 1 września 1939 r. W tym
dniu Niemcy napadły na Polskę. Flotylle
bombowców nadlatywały nad polskie
miasta, drogi, lotniska, zgrupowania wojsk
i zrzucały bomby.
28 września skapitulowała Warszawa, 5
października zakończyła się bitwa pod
Kockiem – ostatnia bitwa polskiej wojny
obronnej. Polska została pokonana!
wojna błyskawiczna - Blitzkrieg
Wiosną 1940 r. Adolf Hitler znów uderzył stosując
metodę wojny błyskawicznej. W ciągu trzech
miesięcy wojska niemieckie podbiły Danię,
Norwegię, Holandię, Belgię i Francję.
Następnie celem Niemców stała się Wielka
Brytania. Niemcy usiłowały pokonać Anglię
głównie nalotami na lotnictwo brytyjskie. Celem
ataków były ponadto porty i miasta.
Jednak lotnictwo brytyjskie, w którym walczyli
również polscy piloci, zadało Niemcom tak
poważne straty, że Hitler musiał zrezygnować z
planów podbicia wysp brytyjskich – wiosną
następnego roku Niemcy skierowały się na
południe i wschód Europy. Wojska niemieckie
wkroczyły na Bałkany – do Grecji i Jugosławii, a
w czerwcu 1941r. Hitler zdecydował się uderzyć
na Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich. Od tego momentu Niemcy i ZSRR
przestali być sojusznikami.
Ameryka przystępuje do wojny
O przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do
wojny zdecydowały poczynania Japonii.
7 grudnia 1941r. okręty i samoloty
japońskie zniszczyły amerykańską bazę
wojskową w Pearl Harbour na Hawajach.
Następnego dnia Stany Zjednoczone
przystąpiły do wojny. Niemcy i Włochy –
sojusznicy Japonii – wypowiedziały wojnę
Stanom Zjednoczonym.
nieograniczona wojna podwodna
W drugiej wojnie światowej zastosowano
nowe sposoby prowadzenia działań
wojennych.
Bitwy, w których okręty wojenne
ostrzeliwują się nawzajem odeszły w
przeszłość. Walkę o panowanie na
morzach rozstrzygnęły łodzie podwodne i
radar oraz lotniskowce i samoloty.
U-boot typ 9
wojna w powietrzu
W II wojnie światowej przestrzeń
powietrzna stała się bardzo istotnym
polem bitwy. Szybkie i sprawne samoloty
mogły bez przeszkód niszczyć fabryki,
drogi, linie kolejowe i miasta. Gdy jedna ze
stron konfliktu traciła kontrolę nad swoim
niebem, było pewne, że jej przegrana jest
nieunikniona.
samoloty II wojny światowej
Losy Polski w II wojnie światowej
Dnia 1 września 1939r. o godz. 4.45 Niemcy
napadły na Polskę. Polacy stanęli do nierównej
walki z potężnym najeźdźcą. Na wybrzeżu
bohatersko walczyli żołnierze na Westerplatte,
obrońcy Poczty Gdańskiej, polska załoga na
Helu. Od pierwszych godzin wojny broniła się
Warszawa, niszczona masowymi nalotami i
ostrzałem artyleryjskim. Stolicy bronili żołnierze,
a także jej mieszkańcy, mobilizowani do działań
przez prezydenta Stefana Starzyńskiego. Miasto
pozbawione wody, gazu, elektryczności
skapitulowało po 27 dniach obrony.
Polacy pod okupacją niemiecką
Na ziemiach zagarniętych przez Niemcy zapanował
terror. Władze przeprowadzały aresztowania działaczy
politycznych i społecznych, przedstawicieli inteligencji i
duchowieństwa. Aresztowanych mordowano w
masowych egzekucjach lub zsyłano do obozów
koncentracyjnych. Były to obozy, w których Niemcy
gromadzili więźniów i przetrzymywali ich w ciężkich
warunkach zmuszając do niewolniczej darmowej pracy.
Bardzo wiele osób, w tym Polaków, nie wytrzymywało
katorżniczej pracy. Umierali z głodu, zimna i chorób.
los Żydów
Ze szczególnym okrucieństwem Niemcy
traktowali Żydów. Żydzi byli ograbiani z całego
swojego mienia i zmuszani do przebywania w
specjalnie wydzielanych dzielnicach miast, czyli
gettach. Warunki życia w zatłoczonych gettach
były przerażające. Ludzie byli głodni i chorzy.
Pozbawieni opieki umierali na ulicach.
W czasie II wojny światowej życie straciło 6
milionów Żydów.
utworzenie drugiego frontu
Od roku 1941 aż do roku 1944 cały ciężar
walk z Niemcami spoczywał na ZSRR.
Aby odciążyć Rosjan, podjęto decyzję o
utworzeniu II frontu i lądowaniu wojsk
sprzymierzonych we Francji. Od tego
momentu Niemcy zmuszeni byli podzielić
swoje siły, co bardzo osłabiło ich potencjał
obronny.
lądowanie w Normandii
kapitulacja Niemiec
Ogromne straty w ludziach, zrujnowana
gospodarka i utrata zdolności militarnych w
obliczu przewagi państw sprzymierzonych
zmusiły Niemcy do kapitulacji. Było to dopiero
możliwe po samobójczej śmierci Adolfa Hitlera w
roku 1945. Po wojnie do osądzenia zbrodni
hitlerowskich powołano Międzynarodowy
Trybunał Wojskowy w Norymberdze.
Dziękuję za uwagę.
Przygotowała: Aleksandra Swoboda, klasa 6
Download