Przywódca polityczny- specyficzne cechy Perswazja

advertisement
Opracowanie:
Emilia Małek
 Słynni przywódcy polityczni
 Czym jest przywództwo polityczne?
 Cechy przywódcy politycznego
 Jak to uczynić na arenie politycznej? Perswazja,
agitacja, manipulacja, propaganda?
 Hitler jako fenomen wszechczasów w przywództwie
politycznym (historia w pigułce, Hitler w młodości,
panowanie, fakty, ciekawostki)
 Pojęcie z zakresu politologii oraz socjologii polityki
 Relacja pomiędzy przywódcą politycznym a jego
zwolennikami, zachodząca w określonym otoczeniu
 Głównym polem działań jest sfera polityki
 Opiera się na umiejętności pozyskiwania
zwolenników poprzez przekonanie o istnieniu
wspólnych celów, wartości oraz aspiracji
 Zdolności kierownicze
 Umiejętność porywania, fascynowania ludzi
 Charyzma
 Wiara we własne siły
 Komunikacja werbalna i niewerbalna
 Determinacja
 Perswazja- wpływanie na wolę, decyzje i zachowania
innych ludzi za pomocą wielu technik perswazyjnych.
Zabiegi perswazyjne charakteryzują się
powszechnością zastosowania oraz niskim stopniem
szkodliwości dla adresata zabiegów perswazyjnych.
 Manipulacja językowa, czyli perswazja w
hardcorowym wydaniu  ma na celu uzyskanie
własnych korzyści, bez dbałości o dobro drugiej strony.
Przeciwnie- często ze szkodą dla drugiej strony.
Powszechnie uznawana jako nieetyczna.
 Agitacja – umiejętność nawoływania ludzi do zrobienia
czegoś. W polityce agitacja jest nieocenionym środkiem.
Dobrze przygotowana porywa tłumy.
 Propaganda- celowe działanie zmierzające do
ukształtowania określonych poglądów i zachowań
zbiorowości lub jednostki, polegające na perswazji
intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem
jednostronnych, etycznie niewłaściwych lub nawet
całkowicie fałszywych argumentów). W języku potocznym
utrwaliło się wartościujące znaczenie tego terminu jako
synonimu stosowania kłamstw, półprawd, manipulacji –
przeciwieństwo informacji, refleksji, dyskusji. Kanałami są
przede wszystkim mass media (kiedyś głównie radio i
gazeta). Najczęściej stosowana oczywiście w polityce.
FENOMEN
HITLERA
 Urodzony 20 kwietnia 1889 roku
 30 kwietnia 1945 roku w





podziemiach Berlina popełnił
samobójstwo
Ideolog niemieckiej odmiany
faszyzmu zwanej od jego
nazwiska hitleryzmem lub
narodowym socjalizmem
(nazizmem)
Antysemita, homofob, rasista,
szowinista,
Przeciwnik religii i
chrześcijaństwa
Twórca i dyktator III Rzeszy
niemieckiej
Odpowiedzialny za liczne
zbrodnie przeciw ludzkości, w
wyniku których zginęły miliony
ludzi (w samej II wojnie
światowej 50 milionów)
 Ojciec alkoholik, nadopiekuńcza matka, przemoc rodzinna
 Mieszanka uczuć i zachowań wykształciła w nim poczucie,




że nie istnieje świat zewnętrzny, tylko jego własne JA
(narcyzm, egocentryzm)
Niedojrzały emocjonalnie w dorosłym życiu
Liczne niepowodzenia- nie był szczególnie zdolny, w szkole
raczej przeciętny; próbował swoich sił w malarstwie,
jednak dwukrotne niepowodzenie w dostaniu się na
malarstwo we Wiedniu popchnęło go do dobrowolnym
zaciągnięciu się do armii niemieckiej
Głębokie przekonanie o tym, że świat wygląda dokładnie
tak jakim on sam go widzi
Brak wykształconych podstawowych, normalnych wartości
i zachowań
 Hitler był przekonany, iż jest władcą wybranym przez
samego Boga (choć w Niego samego nie wierzył),
charyzmatycznym nadczłowiekiem, dla którego nie
istniały jakiekolwiek bariery w wypełnieniu
powierzonej mu misji.
 Mówił o sobie: „ (...) z pewnością lunatyka kroczę po
drodze wskazanej mi przez Opatrzność”,
 „ Człowiek, gdy działa tak, jak Opatrzność tego chce,
staje się bezgranicznie silny. Spływa na niego ta siła
która cechuje wszystkich wielkich ludzi w historii
świata. Czuję, że mam prawo powiedzieć: to nie było
jedynie dziełem człowieka”
 "Hitler był osobą raczej niepozorną i mało
charyzmatyczną. Jedyne co potrafił to wygłaszanie
przemówień i agitacja. Jego siła wynikała z tego, że
inni przypisywali mu charyzmę, oczekiwali, że jest
wybawicielem narodu" (Thamer)
 "Reżim miał masowe poparcie, bo Niemcy, którzy w
większości mieli podobne oczekiwania, obawy i
problemy, szukali takiego Fuehrera. Jednocześnie
usiłowali znaleźć kozłów ofiarnych, winnych ich
niedoli. Hitler dał to Niemcom, wskazując wrogów:
Żydów i marksistów"
 Starannie zaplanowane,
dopracowane w
najdrobniejszych
szczegółach wystąpienia
publiczne
 Odpowiednia oprawa
przemówień jest
kluczowa do osiągnięcia
sukcesu politycznego
 Analiza własnych próbzdjęcia, powtórki,
mimika etc
 Istnieje opinia, że „władza kończy się w momencie,
kiedy pojawia się sprzeciw o charakterze masowym lub
gdy nie można już mówić o trwałości rzeczywistego
posłuszeństwa poddanych, np. w przypadku zaniku
lub utraty osobliwych, a niekiedy magicznych wręcz
cech przywódcy. W przypadku Hitlera nie można
powiedzieć, że stracił on oddanie ludu lub że lud ten
sprzeciwiał się jego działaniom na skalę masową”
 Hitler nawet w chwili śmierci był przywódcą, za
którym na jedno słowo ruszyłyby masy poddanych,
zatem władza Hitlera nie skończyła się za jego życia
Download