„pokojowa” polityka anglii i francji w latach 30

advertisement
„POKOJOWA” POLITYKA ANGLII I FRANCJI W LATACH 30-TYCH XX WIEKU.
W 1933 roku w Niemczech do władzy doszedł Adolf Hitler. Bardzo szybko, mimo panującego na
świecie wielkiego kryzysu, rozpoczął reorganizację gospodarczą III Rzeszy. Jednym z priorytetów było
rozbudowanie, znacznie zmniejszonej po I wojnie światowej armii, co wiązało się z gwałtownym rozwojem
przemysłu zbrojeniowego. Teoretycznie nad przestrzeganiem demilitaryzacji Niemiec miały czuwać Anglia i
Francja, ale nie bardzo dawały sobie z tym radę. Hitler świetnie to dostrzegał i bezlitośnie wykorzystywał.
Pierwszym testem była remilitaryzacja Nadrenii, w której Niemcy po Traktacie Wersalskim z 1919 r. nie
mogły mieć wojska. Po tym kroku Hitler postanowił przetestować nowe koncepcje użycia lotnictwa i broni
pancernej. Świetnym poligonem okazała się ziemia hiszpańska, gdzie w latach 1936-39 trwała wojna domowa.
To tam Niemcy, walcząc u boku faszystowskiego dyktatora Franco, przetestowali swoje nowe koncepcje i
bronie. Kolejnym krokiem w tworzeniu „Wielkich Niemiec”, był anschluss Austrii i zajęcie litewskiej
Kłajpedy. Po tych bezkrwawych sukcesach przyszła kolej na Czechosłowację....
(rozmowa premiera Francji Deladiera z premierem Czechosłowacji E. Beneśem z sierpnia 1938 roku)
- … Panie premierze jesteśmy bardzo zaniepokojeni coraz agresywniejszą polityką Hitlera
- Drogi przyjacielu nie ma się czym martwić, Hitler to niegroźny krzykacz, a nawet gdyby chciał uczynić coś
niemądrego, to Francja wypełni zobowiązania sojusznicze wobec braci Czechów i zaatakuje Niemców.
- Cieszę się bardzo, ale nadal dręczą mnie pewne obawy.
- Aby polepszyć nasze szanse proponuję, abyście zaproponowali sojusz Polsce.
- Tu byłbym ostrożny, Hitler na pewno, prędzej czy później zaatakuje Polskę, więc moglibyśmy się wpakować
w kłopoty. Zresztą stosunki między naszymi krajami nie są najlepsze od czasu, gdy „im” zajęliśmy nasz Śląsk
Cieszyński.
- W każdym bądź razie na Francję może Pan liczyć …
(miesiąc później)
- Panie premierze protestuję, na konferencji w Monachium, bez naszej wiedzy i naszego udziału, zgodziliście
się z Chamberlainem (premier Anglii) oddać Hitlerowi nasze Sudety. Jako wasz sojusznik czujemy się
zdradzeni.
- Proszę mi wierzyć, uczyniliśmy, co było w naszej mocy, ale Hitler to niebezpieczny maniak. Oddacie mu
Sudety, ale uratujecie pokój. Cały czas jesteśmy waszym sojusznikiem i zapewniam, że w wypadku gdyby
Hitler chciał was zaatakować przyjdziemy wam z pomocą.
(tak podsumował „sukces” Chamberlaina - Winston Churchill - premier w czasie wojny)
„Mieli do wyboru wojnę albo hańbę, wybrali hańbę. A wojnę będą mieli i tak.”
(marzec 1939 roku)
- Hitler wysunął wobec nas dalsze żądania. Wobec zagrożenia inwazją proszę o pomoc militarną w wypadku
ataku.
- Rozumiem waszą sytuację i jesteśmy całym sercem z wami, ale w obecnej chwili nie mamy możliwości
wsparcia wojskowego, może nieco później.
- Więc nam nie pomożecie, to straszne … jestem zdruzgotany …
- Przykro mi …
(rozmowa polskiego ministra spraw zagranicznych J. Becka z francuskim odpowiednikiem w 1939
roku)
- Trzeba szykować się do wojny, Hitler po zajęciu Czechosłowacji i Austrii wyraźnie skierował swoją uwagę
na moją ojczyznę.
- Proszę się nie martwić, jeśli Niemcy was zaatakują, my wywiążemy się z sojuszniczych zobowiązań i
przyjdziemy wam z pomocą.
- Cieszy nas to niezmiernie.
- Tym niemniej może by warto zastanowić się nad odstąpieniem Niemcom korytarza przez Pomorze i
Gdańska, jak podpowiada mój brytyjski kolega.
- To nie wchodzi w rachubę, bo widzi Pan „ pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Ale my w Polsce nie znamy
pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna,
tą rzeczą jest honor.”
- Oczywiście, oczywiście …
1 września 1939 roku Niemcy mając za sojusznika ZSRR zaatakowały Polskę. Kilka dni wcześniej
(23.IX) spotkali się przedstawiciele tych państw i zawarli pakt Ribbentrop-Mołotow, w którym ustalili nowy
podział Europy w tym i Polski. Trzy dni po ataku Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Hitlerowi. Polacy
spodziewali się szybkiej pomocy, ale nasi sojusznicy ograniczyli się do bombardowania Niemiec - angielskie i
francuskie bombowce nocami zrzucały nad Rzeszą tony… ULOTEK. W październiku Polska zniknęła z mapy,
podzielona między Niemcy a ZSRR. Niecały rok później łupem Hitlera padła również Francja (a także Dania,
Norwegia, Holandia, Belgia), a prawie cały świat ogarnęła wojna.
1. W którym roku do władzy w Niemczech doszedł Adolf Hitler?
2. Co się działo na świecie w tym czasie?
3. Jakie działania gospodarcze podjął Hitler po dojściu do władzy?
4. Nad czym miały czuwać Anglia i Francja, a jak to wyglądało w praktyce?
5. Co uczynił wobec tego faktu Hitler?
6. Wymień bezkrwawe podboje Hitlera z tego okresu.
7. Wobec jakiego kraju wysunął kolejne żądania, i co chciał dzięki temu osiągnąć?
8. Na co liczyła Czechosłowacja w sporze z Hitlerem?
9. Co obiecywali Czechom Francuzi w sierpniu 1938 roku?
10. Kiedy odbyła się konferencja w Monachium, czego dotyczyła i kto brał w niej udział?
11. Jakie były postanowienia konferencji monachijskiej?
12. Kto dostrzegał bezsens układów z Hitlerem?
13. Jakimi argumentami Daladier przekonał Beneśa do podporządkowania się postanowieniom
konferencji?
14. Co wydarzyło się w marcu 1939 roku i jak ze swoich zobowiązań wywiązali się Francuzi?
15. Jakie żądania wysunął Hitler wobec Polski po zajęciu Czechosłowacji?
16. Jak Polacy zareagowali na żądania Hitlera?
17. Kto był sojusznikiem Polski?
18. Co się stało we wrześniu 1939 roku?
19. Kiedy i przez kogo został podpisany pakt Ribbentrop-Mołotow ?
20. O czy mówił pakt Ribbentrop-Mołotow?
21. Czy nasi sojusznicy wywiązali się ze swoich zobowiązań (uzasadnij)?
22. Jaki był efekt pokojowej polityki Anglii i Francji z okresu międzywojennego?
Download