Adolf Hitler - Test wiedzy

advertisement
Adolf Hitler
Biografia Adolfa Hitlera
Poziom trudności: Bardzo łatwy
1. Adolf Hitler urodził się w roku
A - 1885
B - 1889
C - 1905
2. Chciał we Wiedniu studiować
A - Architekturę
B - Malarstwo
C - Nauki polityczne
3. Jakim odzaczeniem został odznaczony w czasie I wojny światowej
A - Krzyż Żelazny
B - Krzyż Kulmuski
C - Złoty Krzyż Zasług
4. W czasie I Wojny światowej przez kilka miesięcy przebywał w szpitalu ponieważ
A - Został ranny w stopę
B - Stracił słuch od wybuchu
C - Był oślepiony gazem
5. W 1919 r. wstąpił do partii
A - DAP
B - NSDAP
C - SPD
6. Pucz monachijski był w roku
A - 1921
B - 1923
C - 1925
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
7. Z kim Adolf Hitler dzielil cele w Landsbergu?
A - Rudolf Hess
B - Heinrich Himmler
C - Hermann Göring
8. W którym roku zostal kanclerzem?
A - 1931
B - 1932
C - 1933
9. Jego siostrzenica i domniemana kochanka, która popełniła samobójstwo w 1931 roku
nazywała się
A - Raubal
B - Braun
C - Gold
10. Jego ulubiony kompozytor. Rodzina kompozytora spotykała się z Hitlerem w mieście
Beyreuth
A - Richard Wagner
B - Franz Schubert
C - Robert Schumann
11. Oficjalna rezydencja Hitlera w Alpach Salzburskich
A - Carinhall
B - Berghof
C - Führerbunker
12. Czy Eva Braun ożeniła się z Hitlerem?
A - Tak
B - Nie
13. Nieudany zamach w Wilczym Szańcu przeprowadzonym przez Clausa von
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Stauffenberga był w roku
A - 1942
B - 1943
C - 1944
14. Suczka Hitlera o imieniu Blondi była rasy
A - Owczarek belgijski
B - Owczarek szetlandzki
C - Owczarek niemiecki
15. Rasistowska organizacja, z która Hitler był związany po I wojnie światowej to
Towarzystwo
A - Stille Hilfe
B - Thule
C - ODESSA
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Adolf Hitler
Biografia Adolfa Hitlera
Poziom trudności: Bardzo łatwy
Karta odpowiedzi
1. B
2. B
3. A
4. C
5. A
6. B
7. A
8. C
9. A
10. A
11. B
12. A
13. C
14. C
15. B
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download