Barok i oświecenie (klasa VI)

advertisement
Barok i oświecenie (klasa VI)
1. Podane niżej wydarzenia uporządkuj chronologicznie. Do każdego
z nich dopasuj osobę bezpośrednią z nimi związaną. (8 pkt.)
.....potop szwedzki
...... Stefan Batory
.....wojna z Rosją o Inflanty
...... Jan III Sobieski
......uchwalenie konstytucji 3 maja
...... Jan Kazimierz
......insurekcja kościuszkowska
......Stanisław August Poniatowski
......I rozbiór Polski
......Katarzyna II
......bitwa pod Wiedniem
......Tadeusz Kościuszko
......wojna o niepodległość USA
......Jan Kiliński
2. Z podanych państw wybierz te, które w XVII i XVIII wieku graniczyły
z Polską. (4 pkt.)




Turcja (Imperium Osmańskie),
Czechy,
Węgry,
Rosja (Cesarstwo Rosyjskie),




Austria (Państwo Habsburgów),
Rumunia,
Szwecja,
Bawaria
3. Z podanych poglądów wybierz te, które były charakterystyczne dla
czasów oświecenia. (3 pkt.)






Całe życie ludzkie powinno być zwrócone ku Bogu.
Ludzie są z natury wolni i równi wobec prawa.
Zróżnicowanie praw i obowiązków jest czymś naturalnym i uzasadnionym.
Wszelka władza pochodzi od Boga.
Wszelka władza pochodzi z woli narodu.
Żadnych prawd nie można przyjmować na wiarę.
4. Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania pod nim. (5 pkt.)
Najpierw część żołnierzy szwedzkich zajęła prawie wszystkie domy. Musieliśmy, choć niechętnie, żywić
ich i konie. Broń wszystkim odebrali, niektórych wypędzili z domów, innym zabrali wszystkie sprzęty i co miesiąc
z każdego domu brali podatki nie do zniesienia. Nie oszczędzili i świątyń. Najpierw całkiem zburzyli klasztor
bonifratrów, leczących chorych, potem zrównali z ziemią kościół św. Jana Chrzciciela ze szpitalem i kaplicą św.
Krzyża, dalej bardzo zrujnowali klasztor Dominikanów, a w końcu sprofanowali kolegiatę, niedawno
odbudowaną, w której złupili ołtarze błyszczące złotem i zdobne pięknymi wizerunkami świętych, zabrali szaty
kościelne, kielichy krzyże, świeczniki. Z organów powyrywali piszczałki, ludzi przebywających w kościele pobili i
ograbili, wreszcie pół miasta spalili.
Andrzej Kazimierz Cebrowski Roczniki miasta Łowicza
1.
2.
3.
4.
5.
5.




Jakie straty ponieśli mieszkańcy obrabowanego miasta?
Czyja armia zrabowała miasto?
Ile świątyń zniszczyli i ograbili najeźdźcy?
W jakim celu je rabowali ?
W jakim mieście działy się opisane w tekście wydarzenia?
Spośród podanych postaci zaznacz literą B te, które żyły w Baroku
i literą O te, które żyły w oświeceniu. (4 pkt.)
....Wolter,
....Newton,
....Galileusz,
....Monteskiusz,




....Bach,
....Rousseau,
....Handel,
....Rubens
6. Ułóż zdania z rozsypanek wyrazowych. (3 pkt.)



Stany, republikańskim, pierwszym, Zjednoczone, stały się, amerykańskim, państwem,
na kontynencie, o ustroju.
Dzięki, francuskiej, równości, upowszechniła się, rewolucji, zasada, prawa, wobec.
Pomimo, Polacy, reform, nie zdołali, uratować, prób, swojego, państwa.
7. Jakie elementy wspólne miała rewolucja francuska, wojna
o niepodległość Stanów Zjednoczonych i reformy państwa
polskiego w II poł. XVIII w.? Dlaczego Polska w przeciwieństwie do
Francji i Stanów poniosła klęskę? (7 pkt.)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards