Program VIII Dni Arabskich (13-14 kwietnia 2011 r.) Dzień pierwszy

advertisement
Program VIII Dni Arabskich (13-14 kwietnia 2011 r.)
Dzień pierwszy (13 kwietnia 2011 r.)
 Miejsce obrad: sala Rady Wydziału WSMiP UŁ, ul. Narutowicza 59a
Panel ekspercki I – 10.00-11.40
10.00-10.20 – prof. Marek Dziekan – otwarcie
10.20-10.40 – dr hab. Radosław Bania, UŁ, Wojna w cyberprzestrzeni – przypadek Iranu
10.40-11.00 – dr Bartosz Bojarczyk, UMCS, Bliskowschodnia pozycja Iranu
11.00-11.20 – dr Joanna Mikosz, UŁ, Charakterystyka prasy egipskiej
11.20-11.40 – dyskusja
Panel ekspercki II – 12.00-14.00
12.00-12.20 – dr Said Edaich, PO, The evolution of Moroccan women status in the legal
system. Personal Status of 1957, 1993, 2004 and the code of nationality
12.20-12.40 – dr Agnieszka Oskiera, UŁ, Stereotyp Araba w świetle badań ankietowych
12.40-13.00 – dr Magdalena Lewicka, UMK, Wizerunek cywilizacji europejskiej w Akwam almasalik fi ma‘rifat ahwal al-mamalik Hajr ad-Dina at-Tunusiego
13.00-13.20 – dr Renata Jankowska, UŚ, Problem integracji i asymilacji społeczności
muzułmańskiej we Francji
13.20-13.40 – dr Laura Łykowska, UW, Między islamem a chrześcijaństwem: religijny
synkretyzm kultury etiopskiej
13:40-14:00 – dyskusja
Przerwa obiadowa: 14.00-14.50
1
Panel I – 14.50-16.20
14.50-15:05 – mgr Jerzy F. Kotarba, UJ, Zarys historii relacji dyplomatycznych i wojskowych
Iranu i Omanu w latach 1968-1988 na tle zimnowojennej rywalizacji mocarstw
15.05-15:20 – mgr Katarzyna Kleiber, UAM, Wizerunki szacha na irańskich drukach
wartościowych
15.20-15.35 – mgr Katarzyna Szymczyk, UW, Popkultura narzędziem w rękach młodych
Irańczyków w walce z reżimem Ahmadineżada
15.35-15.50 – mgr Jakub Gustaw Gajda, WSSM, Afganistan – Iran – Tadżykistan. Relacje
państw perskojęzycznych w 2010 roku
15.50-16.05 – Martyna Kośka, UŁ, Islam w Azji Centralnej – w krajach dawnego ZSRR
16.05-16.20 – dyskusja
Panel II – 16:40-18:10
16.40-16.55 – mgr Grzegorz Libor UŚ, Muzułmańscy piłkarze a społeczny obraz świata
islamu
16.55-17.10 – mgr Antoni Przemysław Kosowski UKW, Nicholas Said (1836-1882) i jego
krytyka świata muzułmańskiego
17.10-17.25 – mgr Aleksandra Wilczura UJ, Edward W. Said w Kairze. Problemy
współczesnego społeczeństwa arabskiego w perspektywie tekstów
publikowanych w Al-Ahram
17.25-17.40 – mgr Magdalena Zawrotna, UJ, „Globalizacja” języka Internetu a tożsamość
narodowa i religijna młodych Egipcjan
17.40-17.55 – mgr Magdalena El Ghamari, AON, Komunikacja międzykulturowa z
perspektywy społeczeństwa Wielkiej Libijskiej Arabskiej LudowoSocjalistycznej Dżamahirijji
17.55-18.10 – dyskusja
18.20-19.30 – prelekcja Akademia piasku, czyli rzecz o wyprawie naukowej do Maroka
członków Koła Naukowego Bliskiego Wschodu „Al-Maszrik” na WSMiP
2
Dzień II (14 kwietnia 2011 r.)
 Miejsce obrad: sala 12, ul. Składowa 41/43
Panel III – 10.00-11.30
10.00-10.15 – mgr Jacek Jarmoszko, UAM, Młodoturecka polityka językowa u schyłku
Imperium Osmańskiego i w rodzącej się Republice Tureckiej
10.15-10.30 – mgr Beata Barbara Jurkowska, UŁ, Szanse i zagrożenia akcesji Turcji do Unii
Europejskiej
10.30-10.45 – Krzysztof Władysław Kaźmierczak, UŁ, Wolności wyrażania opinii w Turcji i
jej międzynarodowa ochrona na gruncie Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka
10.45-11.00 – Natalia Agnieszka Hapek, UW, Historia powstania i zarys systemu prawnego
Arabii Saudyjskiej
11.00-11.15 – mgr Katarzyna Krzesak, UJ, Zatrzymanie, więzienie i przesłuchanie
wyznawców islamu podejrzanych o prowadzenie działalności terrorystycznej.
Religia a tortury
11.15-11.30 – dyskusja
Panel IV – 11.50-13.20
11.50-12.05 – mgr Damian Kokoć, UAM, Relacja między religią a filozofią w Traktacie
rozstrzygającym Awerroesa
12.05-12.20 – mgr Błażej Cecota, UŁ, Stosunki kalifatu umajjadzkiego z Chazarami oraz
dynastią Tang, a wojny arabsko-bizantyńskie w pierwszej połowie VIII w.
12.20-12.35 – Michał Cyran, UE, Kwestia obywatelskości muzułmanów w postimigracyjnej
Europie
12.35-12.50 – Andrzej Stopczyński, UŁ, System edukacji muzułmańskiej w Rosji
12.50-13.05 – mgr Katarzyna Leśniewska, UŁ, Współczesne problemy wielokulturowego
Sarajewa
13.05-13.20 – dyskusja
3
Przerwa obiadowa: 13.20-14.20
Panel V – 14.20-16:05
14.20-14.35 – mgr Katarzyna Dyl, UJ, Ulemowie, wojsko, media czy lud, czyli kto tak
naprawdę przewodzi „Arabskiej Zimie Ludów”?
14.35-14.50 – mgr Katarzyna Kaźmierczak, UJK, Zin Al-Abidin Ben Ali – obalenie dyktatury
prezydenta Tunezji w świetle Al-Dżaziry
14.50-15.05 – mgr Marcin Toboła, UJ, Stosunek Al-Kaidy do rewolucji w świecie arabskim
na przykładzie Egiptu
15.05-15.20 – Marta Lipowska-Hamdy, UŁ, Prognozy dla Egiptu po rewolucji 25.01.
15.20-15.35 – Natalia Augustowska, UŁ, Oblicze Sudanu przed i po referendum 2011 –
muzułmanie i chrześcijanie na zawsze oddzielnie
15.35-15.50 – Marcin Godziński, UŁ, Problem palestyński w XXI wieku
15.50-16.05 – dyskusja
Panel VI – 16.25-17:55
16.25-16.40 – mgr Michał Moroz, UWr, „The 99”, czyli komiksy o superbohaterach rodem z
Kuwejtu
16.40-16.55 – Dorota Ściślewska, UŁ, Romantyczni kochankowie versus bezwzględni
mordercy – obraz mieszkańców Bliskiego Wschodu w grach komputerowych
16.55-17.10 – Edyta Bednarek, UŁ, Percepcja świata arabsko-muzułmańskiego w Japonii na
przykładzie mangi Afuganisu-tan
17.10-17.25 – Marta Saifi, WSH, Etapy życia współczesnej muzułmanki w Jordanii
17.25-17.40 – Karolina Mirys-Kijo, UŁ, Współczesna moda młodych muzułmanek w oczach
Europejczyków
17.40-17.55 – dyskusja
18.00 – zamknięcie obrad
20.00 – Impreza Orient Express w Shisha Club Sahara na ul. Piotrkowskiej 143
(www.sahara-club.pl) połączona z występem tancerki Hayal (www.hayal.com.pl)
4
Wykaz skrótów:
AON – Akademia Obrony Narodowej
PO – Politechnika Opolska
UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
UJ – Uniwersytet Jagielloński
UKW – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
UŁ – Uniwersytet Łódzki
UMCS – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
UŚ – Uniwersytet Śląski w Katowicach
UW – Uniwersytet Warszawski
UWr – Uniwersytet Wrocławski
WSH – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
WSSM – Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi
Patronat medialny:
5
Download