GDAŃSKI KOGRES REFORMACYJNY

advertisement
GDAŃSKI KOGRES REFORMACYJNY
Słowo Ewangelii i jego oddziaływanie w tradycji Reformacji XVI wieku
Ogólnopolska Konferencja Naukowa 18-19.05.2017
Miejsce: Aula Wydziału Historii UG, Gdańsk, ul. Wita Stwosza 55
CZWARTEK 18.05
godz. 10.00
Otwarcie Kongresu
Wystąpienia Gości
10.30
Wykład otwarcia
bp dr Hans-Jürgen Abromeit, Greifswald, The Luther Effect: What was his aim and what was the
result?
PANEL HISTORIA (koordynatorzy: prof. Wiesław Długokęcki, prof. Jan Iluk)
1. prof. UG dr hab. Sławomir Kościelak, UG, Luteranie, katolicy, kalwiniści w Gdańsku – bilans
konfrontacji i koegzystencji w trzech pierwszych wiekach od wystąpienia Marcina Lutra
2. prof. dr hab. Jan Iluk, UG, Homilie Jana Chryzostoma w czytelni Jana Kalwina
3. prof. dr hab. Tadeusz Stegner, UG, Reformacja w „Odrodzonej Rzeczpospolitej”. Polskie
ewangelickie środowiska opiniotwórcze w okresie międzywojennym wobec dziedzictwa
Reformacji
12.30 Przerwa kawowa
13.00
1. prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow, UMK, Kościół ewangelicki w Polsce w XX wieku
2. prof. dr hab. Andrzej Woziński, UG, Sztuka w Prusach w przededniu Reformacji
3. prof. dr hab. Tomasz Torbus, UG, Kaplica Królewska – obcy symbol katolicki w protestanckim
Gdańsku. Funkcja i problemy atrybucyjne
14.30 lunch
15.30
PANEL SZTUKA, EKONOMIA, ŻYCIE (koordynator prof. Jan Iluk)
1. prof. dr hab. Roman Perucki, AMGd, Kościoły, parafie ewangelickie w Gdańsku, organiści,
carilloniści, kapelmistrzowie, kantorzy i ich dzieła oraz organmistrzowie związani z kościołem
protestanckim od wystąpienia Lutra do 1945 roku
2. prof. dr hab. Juliusz Gardawski, SGH, Wpływ ewangelicyzmu na gospodarkę
3. prof. dr hab. Hieronim Chojnacki, UG, Zbrodnia i jej pietystyczne usprawiedliwienie w
powieści „Młyn na wzgórzu” duńskiego noblisty Karla Gjellerupa
1
DYSKUSJA
Zakończenie ok. 18.00
PIĄTEK 19.05
10.00
Wystąpienia Gości
10.30
PANEL FILOZOFIA (koordynator bp prof. Hintz)
1. prof. dr hab. Jacek Hołówka, UW, Erazm i Luter o wolnej woli
2. dr Maria Urbańska-Bożek, Uniwersytet SWPS, Kierkegaarda krytyka poglądów Lutra i
Reformacji
3. prof. UMK dr hab. Tomasz Kupś, UMK, Kant a protestantyzm
12.00 Przerwa kawowa
12.30
PANEL TEOLOGIA (koordynator bp prof. Hintz)
1. ks. prof. ChAT dr hab. Bogusław Milerski, ChAT, Wolność jest cenniejsza aniżeli srebro i złoto
– Reformacja a życie współczesne
2. ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Perzyński, UKSW, Dialog teologiczny rzymskokatolickoluterański
3. bp prof. ChAT dr hab. Marcin Hintz, ChAT, Aktualność reformacyjnego przesłania we
współczesnej etyce ewangelickiej
DYSKUSJA
14.30 Lunch
Przejazd do Ratusza Głównomiejskiego (Muzeum Historyczne Miasta Gdańska)
16.00 GDAŃSKI PANEL REFORMACYJNY - DEBATA
Wielka Sala Wety – Ratusz Głównego Miasta Gdańska, ul. Długa 46, 43-44, Gdańsk
Prowadzący: red. Zbigniew Nosowski, Redaktor Naczelny kwart. „Wieź”.
paneliści: prof. Jerzy Buzek – polityk, bp prof. Marcin Hintz – teolog, Paweł Huelle – pisarz,
prof. Sławomir Kościelak – historyk
Publikacja artykułów w specjalnym, reformacyjnym numerze periodyku naukowego „Gdański
Rocznik Ewangelicki” (Lista B, 8 pkt.)
www.gre.luteranie.pl
2
Download