Program Konferencji Absolwentów – Promocja Polskie Państwo

advertisement
Program Konferencji Absolwentów – Promocja Polskie Państwo Podziemne
22.08.2012r.
Tytuł: Znaczenie konsultacji społecznych w tworzeniu dobrego prawa – doświadczenia
polskie i europejskie.
9:30 - 10:00 - Rejestracja
10:00 -10:05 – Otwarcie konferencji przez p. Dyrektora KSAP Jacka Czaputowicza
10:05-10:45 – Wprowadzenie wygłoszone przez p. Mieczysława Kasprzaka, Sekretarza Stanu
w Ministerstwie Gospodarki
10:45-11:45 I Panel – Konsultacje społeczne w procesie tworzenia polskiego prawa
wnioski z warsztatów problemowych
Moderator: Jakub Safjański
Marek Jędrejek - Znaczenie i jakość konsultacji społecznych przeprowadzanych przez
Ministerstwo Zdrowia.
Marcin Serocki –Proces konsultacji społecznych dotyczących obniżenia wieku rozpoczynania
obowiązku szkolnego.
Irmina Koniecka – Zaangażowanie samorządu województwa - tworzenie Krajowej Strategii
Rozwoju Regionalnego.
Podsumowanie – dr Marcin Sakowicz Szkoła Główna Handlowa/ Wykładowca KSAP
Pytania i dyskusja
11:45-12:00 Przerwa na kawę
12:00-13:00 II Panel – Europejskie modele konsultacji społecznych
Moderator: Katarzyna Rozesłaniec
Szymon Bereska– Dialog społeczny w procesie łagodzenia skutków kryzysu gospodarczego
na przykładzie niemieckiej polityki rynku pracy.
Tomasz Śpiewak – Przebieg i jakość procesów konsultacji społecznych w dziedzinie polityki
energetycznej w UE.
Wojciech Bednarek Konsultacje społeczne nad europejskim partnerstwem innowacji na rzecz
"aktywnego i zdrowego starzenia się".
Podsumowanie – dr Rafał Towalski – Katedra Socjologii Ekonomicznej, Szkoła Główna
Handlowa
Pytania i dyskusja
13:00-14:15 III Panel - Dobre praktyki w zakresie zarządzania – doświadczenia ze
staży krajowych i zagranicznych
Moderator: Magdalena Zdrojewska
Anna Lewicka- Rola OSR w systemie projektowania aktów prawnych w Polsce
Łukasz Bonczek – Porównanie metod i narzędzi zarządzania w Szkocji i w Polsce
Paweł Wieleba Zarządzanie informacją i wiedzą w niemieckiej administracji publicznej
Tomasz Jałukowicz Administracja szczęścia w Norwegii.
Podsumowanie – Lech Marcinkowski – Dyrektor Generalny Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów
Pytania i dyskusja
14:15 Poczęstunek
Download