Filozofia procesu a filozofia przyrody

advertisement
Filozofia procesu a filozofia przyrody
8-9 maja 2009 roku
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
w Katowicach Panewnikach, ul. Panewnicka 76
Piątek, 8 maja
845 Otwarcie konferencji
Sesja przedpołudniowa
900 Seweryn BLANDZI: Platoński
egzemplaryzm wobec alternatywy:
ewolucjonizm vs. kreacjonizm
940 Michał TEMPCZYK: Trzy znaczenia
słowa 'ewolucja'
1020 Piotr BŁASZCZYK: O punkcie, w
którym Achilles dogania żółwia
1100 - przerwa
1130 Michael HEATHER: Process
categories: the Metaphysics, Methodology and
Mathematics
1210 Kurian KACHAPPILLY: Holocoenotic
View of Ecology: An Indian Process Model
1250 Sophia ARIK: Aristotle's Metaphysics,
Thomas Aquinas and a process theological
response: static and dinamic views of God
1330 – zakończenie sesji
Sesja popołudniowa
1500 Juan Manuel Romero MARTINEZ: A
phaenomenological approachment to
Quantum Mechanics: about the motion of the
nature.
1540 Łukasz LAMŻA: Magma chambers. Do
they feel? Are they creative?
1620 Agata BĄK: Dynamiczne ujęcie
rzeczywistości u Xaviera Zubiri’ego w
kontekście filozofii przyrody: problem materii
1700 - przerwa
1730 Bartłomiej WIERBILIS: Pojęcie czasu i
przestrzeni w świetle teorii rozdwojenia
przyrody w dziele Alfreda Northa Whiteheada
„The concept of nature”
1810 Dawid LUBISZEWSKI: Złożoność jako
emergentna cecha układów dynamicznych
1850 Jakub DZIADKOWIEC: Perspektywy
procesualnego emergentyzmu we współczesnej
filozofii przyrody
1930 - zakończenie sesji
1945 – Walne zebranie Towarzystwa
Metafizycznego im. A.N. Whiteheada
Sobota, 9 maja
Sesja przedpołudniowa
900 Jan CZERNIAWSKI: Sekta
permanentystów: O „dowodach”, że czas nie
płynie
940 Bogdan OGRODNIK: Filozofia przyrody
w perspektywie filozofii procesu – stare
wątpliwości, nowe możliwości
1020 Dawid KOZŁOWSKI: Rzeczywistość
procesu w filozofii H. Bergsona
1100 - przerwa
1130 Katarzyna Zofia GDOWSKA:
Relacyjna koncepcja rzeczywistości w myśli
Alfreda Northa Whiteheada oraz w systemie
bramińskiej szkoły filozofii przyrody
1210 Piotr PĘKALA: Nowa fizyka
społeczeństwa
1250 Piotr LEŚNIAK: Filozofia przyrody w
“The Concept of Nature”
1330 – zakończenie sesji
Sesja popołudniowa
1500 Tomasz KOMENDZIŃSKI:
Subiektywność jako przedmiot
zainteresowania badawczego kognitywistyki i
filozofii przyrody
1520 Jacek JAWORSKI: Relacyjna teoria
substancji w odniesieniu do organizmu
biologicznego jako społeczności istot
aktualnych
1540 Janusz MĄCZKA: Filozofia przyrody a
teoria poznania przyrodniczego
1600 Kleofas Wojciech GRÓDEK:
Rozważania Anaksagorasa na temat tego co
się zdarza w kontekście działania umysłu
1620 – zakończenie konferencji
Download