pobierz

advertisement
Witam serdecznie,
mam przyjemność zaprosić Panią/Pana na III Ogólnopolską Konferencję Filozoficzną EPISTEME,
która odbędzie się w dniach 04-05 czerwca 2016 r na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.
Konferencja jest kontynuacją inicjatywy realizowanej przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju
TYGIEL, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Zakład
Etyki
i
Filozofii
Człowieka
Uniwersytetu
Medycznego
w
Lublinie.
Poprzednie edycje Konferencji zgromadziły wielu pasjonatów filozofii. Jestem przekonany, że i tym razem
to wyjątkowe wydarzenie będzie wspaniałą okazją do wymiany myśli, dyskusji oraz nawiązania ciekawych
znajomości w środowisku akademickim.
Do udziału w Konferencji serdecznie zapraszam studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz
wszystkich
pasjonatów
filozofii
z
całej
Polski.
Zapraszamy
do
rejestracji
na
III
Ogólnopolską
Konferencję
Filozoficzną
EPISTEME:
Formularz do rejestracji - www.konferencja-episteme.pl Rejestracja potrwa do 29 kwietnia 2016
r.
Uczestnicy konferencji będą mogli przedstawić swoje prace w formie:



wystąpienia ustnego;
wystąpienia ustnego wraz z prezentacją multimedialną;
rozdziału w monografii naukowej (4 pkt wg MNiSW) – gwarancja ukazania się prac do 12
września 2016 r.
Zapraszamy do zaprezentowania prac w następujących sekcjach tematycznych:








epistemologia, filozofia umysłu, filozofia języka, kognitywistyka,
metafizyka i ontologia,
etyka, aksjologia,
filozofia medycyny, bioetyka,
filozofia polityki, filozofia prawa,
filozofia przyrody i nauk przyrodniczych,
filozofia religii,
filozofia kultury, estetyka, antropologia.
Podczas wydarzenia pragniemy połączyć zainteresowania wielu miłośników filozofii, dlatego uprzejmie
prosimy o poinformowanie studentów, doktorantów, pracowników naukowych, organizacji studenckich
oraz
współpracowników
o III Ogólnopolskiej
Konferencji
Filozoficznej
EPISTEME.
Więcej informacji:



www.konferencja-episteme.pl
www.facebook.com/konferencja.episteme
[email protected]
Z poważaniem,
Krzysztof Bałękowski
III Ogólnopolska Konferencja Filozoficzna EPISTEME
Download