Filozofia Leszka Kołakowskiego

advertisement
Filozofia Leszka Kołakowskiego
Dr Magdalena Płotka
 Urodził
się w Radomie 12
października 1927r.
 Wychował go ojciec Julian
Jerzy, wnuk powstańca
styczniowego, zesłanego
po 1963r.
 Od 1937 Leszek mieszkał
w Łodzi, gdzie zdobył
wykształcenie na tajnych
kompletach
 „Prawdą
jest, że byłem aktywny w latach
stalinowskich, tj. między rokiem 1950 a
1953, w zwalczaniu doktryn katolickich (…)
Pisałem na ten temat niejednokrotnie; to
wywodziło się z fałszywie pojętej tradycji
antyklerykalnej, której sens całkowicie się
zmienił w międzyczasie. Pisałem w tym
czasie wiele rzeczy niemądrych (…) ale
społecznie (…) szkodliwych”.
 Kołakowski
powoływał się na pisma młodego
Marska („Ideologię niemiecką”, „Świętą
rodzinę”, „Rękopisy ekonomiczno filozoficzne
z 1844r”.
 Przeciwstawiał jego poglądy poglądom
Lenina i Engelsa.
 Dowodził, że człowiek posiada w poznawaniu
świata swój twórczy wkład.


Filozofia jako ideologia, nie
nauka.
„Nie mam żadnej swojej
filozofii.
Interesuje
się,
oczywiście, filozofią i czasem o
niej piszę, ale nigdy nie miałem
ambicji, by mieć jakąś własną
filozofię, różną od wszystkich
innych. Podejrzewam także, że
wszystko, co w tej dziedzinie
ważne,
dawno
zostało
powiedziane. Nie mam zatem
żadnej filozofii i nie mam
wrażenia, bym jej potrzebował”
jest ideologią, nieweryfikowalną
wiedzą o znaczeniu głównie moralnym.
 „Filozofia jest wysiłkiem dyskursywnego
wyrażania tych samych treści, które innymi
środkami wyrażane są w sztuce,
literaturze, w religii, po części w wiedzy
naukowej,
po części w myśleniu
politycznym”.
 Filozofia
Download