prawo-panstw-srodziemnomorskich

advertisement
Prawo państw śródziemnomorskich I. PRAWO GRECKIE spis prawa miasta Gortyn - V pne, źródło
najstarsze, przepisy prawa prywatnego i karnego źródła pośrednie: epopeje Homera, prace
historiografów, filozofów, dramatopisarzy, mowy sądowe retorów filozofia Platona - wypracowanie
pojęcia sprawiedliwości, stanowiącej główną ideę państwa, prawo to wartość absolutna,
utożsamiana ze sprawiedliwością filozofia Arystotelesa - wypracował pojęcie słuszności jako
naturalnej cechy człowieka któremu dano zdolność rozróżniania sprawiedliwości i
niesprawiedliwości, podzielił normy na naturalne i stanowione przez prawo demokracja ateńska wypracowanie zasad równości praw (isonomia), dostępu do urzędów (isotomia), wolnego słowa
(isegoria) i dyskusji publicznej (isegomia)
Starożytna myśl prawna - wykład
Ideologia polityczno-prawna starożytnego Rzymu
Osoba jako podmiot moralny i prawny
Analityczna koncepcja prawa
Filozofia polityki - wykład
Filozofia prawa jako dział filozofii a dziedziny pokrewne - omówienie
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download