BADANIE PRZEZPRZEŁYKOWE ECHO (TEE)

advertisement
BADANIE PRZEZPRZEŁYKOWE ECHO (TEE)
Badanie przezprzełykowe echo jest przeprowadzane w celu
dokładniejszego zbadania serca. Dzięki temu, że przełyk przylega bezpośrednio
do serca uzyskiwane obrazy są bardzo szczegółowe. Badanie wykonywane jest
z różnych wskazań, a najczęściej u chorych z wadami wrodzonymi serca,
sztucznymi zastawkami serca, chorobami aorty, a także w przypadku
podejrzenia obecności skrzepliny w sercu oraz u chorych po udarze mózgu z
niewyjaśnionej przyczyny. Badanie wykonywane jest też u chorych przed
umiarowaniem (kardiowersją ) serca.
Przed badaniem nie należy jeść i pić przynajmniej przez 6 godzin,
natomiast należy przyjąć zazwyczaj przyjmowane leki popijając je jednym
łykiem wody.
Należy poinformować lekarza o wszystkich chorobach związanych z
przewodem pokarmowym, kłopotami z połykaniem pokarmów, krztuszeniem
się, ulewaniem i zgagą. Także należy poinformować o ewentualnych
uczuleniach szczególnie na leki znieczulające (lidocaina, xylokaina). Przed
badaniem należy wyjąć wszystkie ruchome protezy zębów.
Po znieczuleniu gardła i ułożeniu pacjenta na lewym boku wprowadzana
jest przez ustnik sonda przypominająca gastroskop. Badanie trwa około 10 do 15
minut, rzadko dłużej. Zazwyczaj jest dobrze tolerowane, ale mogą pojawiać się
niewielkie mdłości. Przy złej tolerancji badania podawana jest dożylnie
niewielka ilość leku uspokajającego (midazolam). Po badaniu należy
powstrzymać się od jedzenia i picia jeszcze przez kolejne 2 godziny
(znieczulenie gardła). Gdy minie znieczulenie można odczuwać niewielki ból
gardła.
Badanie jest bezpieczne i groźne powikłania (głównie uszkodzenia gardła
i przełyku) występują bardzo rzadko. W przypadku pojawienia się bólu w
klatce piersiowej w trakcie lub po badaniu należy o tym niezwłocznie
poinformować lekarza. Rzadko w trakcie badania mogą pojawić się zaburzenia
rytmu lub zwolnienie jego czynności.
Prosimy o zabranie ze sobą posiadanej dokumentacji medycznej (wyniki
badań, karty wypisowe itp.).
Poinformowany(a) o wskazaniach do badania i możliwych ewentualnych
powikłaniach wyrażam zgodę na badanie przezprzełykowe echo serca.
Imię i nazwisko pacjenta………………………………………………………….
Data …………………………..
Podpis ……………………………….
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards