Piątek 15.09.2017

advertisement
Piątek 15.09.2017
10.30.-10.45
10.45-12.00
12.00-12.15
12.15-13.30
13.30-14.00
14.00-14.50
Rozpoczęcie konferencji
Sesja wykładowa 1
Prowadzący: Prof. Marek Masiak, Dr hab. Hanna Karakuła- Juchnowicz
1.Przyczynek do historii polskiej psychiatrii okresu totalitaryzmu Prof. Marek Masiak (25 min)
2.Czy stoimy w obliczu kryzysu w psychiatrii? Prof. Agata Szulc (25 min)
3.Unde malum- odwieczny dylemat ludzkości z punktu widzenia psychiatry Prof. Dominika Dudek (25 min)
Przerwa kawowa
Sesja wykładowa 2
Prowadzący: Prof. Piotr Gałecki, Dr hab. Marcin Olajossy
1.Teoria neurorozwojowa depresji, czyli dlaczego płaty czołowe nie są w stanie sprostać wyzwaniom cywilizacyjnym Prof. Piotr Gałecki (25 min)
2.Prodrom w schizofrenii Prof. Jerzy Samochowiec (25 min)
3.W poszukiwaniu możliwości przedłużenia ludzkiego życia: od metforminy po transhumanizm Dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz (25 min)
Wykład sponsorowany Lundbeck (30 min )
Przerwa obiadowa
Sesja wykładowa 3
Prowadzący: Prof. Jerzy Samochowiec, Dr hab. Hanna Karakuła Juchnowicz
14.50-16.10
1. Pojęcie diagnostyczne schizofrenii: Co to jest schizofrenia? Prof. Josef Parnas- Dania (40 min)
2. Atypical depression, schizotypic or schizoaffective disorder Dr Manar Ksra Haddad- Francja (40 min)
16.10-16.40
Wykład sponsorowany Angelini (30 min)
16.40-16.55
Przerwa kawowa
Sesja wykładowa 4
Prowadzący: Prof. Andrzej Czernikiewicz , Prof. Joanna Rymaszewska
16.55-18.10
18.10-18.40
20.00
1. Od EUFEST do EULAST: jak skuteczne są leki przeciwpsychotyczne? Dr hab. Marcin Olajossy (25 min)
2. Zaburzenia neuroplastyczności w depresji - rola wysiłku fizycznego w terapii Prof. Filip Rybakowski (25 min)
3. Czy leki przeciwpsychotyczne leczą psychozy - refleksje na 65-lecie 4560 R.P. Prof. Andrzej Czernikiewicz (25 min.)
Wykład sponsorowany (30 min)
Uroczysta kolacja w CK Lublin
Sobota 16.09.2017
Sala A
Sala B
Sala C
1. Sesja
Psychiatria środowiskowa
Prowadzący: Prof. Jacek Wciórka,
2. Sesja
Sesja Psychiatra sądowa
Prowadzący: Prof. Józef Kocur,
Dr Jan Wilk
3. Sesja
Zaburzenia nerwicowe i odżywiania
Prowadzący: Dr hab. Katarzyna Kucharska,
Dr Marta Kaczyńska
Dr Artur Kochański
9.00-10.15
1. Przyszłość opieki psychiatrycznej w Polsce
Prof. Jacek Wciórka
2. Środowiskowe programy wsparcia dla osób
chorujących psychicznie - 20 lat doświadczeń
Prof. Paweł Bronowski
3. Opieka psychiatryczna w Lublinie
Dr Artur Kochański
1. Trudności w ocenie uszczerbku na
zdrowiu z przyczyn psychiatrycznych
w sprawach o odszkodowania
Prof. Józef Kocur
2. Wątpliwości przy wykonywaniu
wolnościowego środka
zabezpieczającego w formie terapii
Prof. Piotr Gałecki
2. Opiniowanie sądowo
-odszkodowawcze czasu wojny
1. Wyzwania i pułapki terapeutyczne w zaburzeniach
odżywiania
Dr hab. Katarzyna Kucharska
2. Anoreksja - zaburzenie psychologiczne czy
neurobiologiczne?
Dr Agata Makarewicz, Dr Anna Nocuń,
Dr Paweł Krukow, Dr hab. Beata Chrapko,
Dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz
3. Zastosowanie metody 3 D w leczeniu fobii
Dr med. Krzysztof Krysta
Dr Jan Wilk
Wykład sponsorowany (30 min)
10.15-10.45
10.45-11.00
Przerwa kawowa
4. Sesja
Quo vadis Europo?
Wady i zalety systemów opieki psychiatrycznej
w Europie
Prowadzący: Dr Sławomir Rogowski,
Dr Dariusz Juchnowicz
11.00-12.15
1. Wielka Brytania Dr Sławomir Rogowski
2. Francja Dr Aleksandra Madejska-Soltani
3. Austria Dr Luiza Olajossy- Hilskerberger
4. Dania Dr Dariusz Juchnowicz
5. Sesja
Zaburzenia afektywne
Prowadzący : Dr hab. Jolanta Masiak,
Prof. Tadeusz Pietras
1.Niesamobójcze samouszkodzenia
u pacjentów z diagnozą zaburzeń
nastroju
Dr hab. Jolanta Masiak
Warsztat 1
Prowadzący: Dr Sławomir Murawiec
Profilowanie doboru leku w terapii depresji
–zasadnicze znaczenie pytania co po ustąpieniu
objawów
2. Chronotyp, struktura osobowości
a zaburzenia afektywne
Dr Łukasz Mokros, Dr Andrzej Witusik,
Prof. Tadeusz Pietras
3. Co dzieje się w mózgu samobójców?
Prof. Napoleon Waszkiewicz
12.15-13.30
6. Sesja
Nowe koncepcje diagnostyczno-terapeutyczne
w psychiatrii -część I
Prowadzący: Prof. Adam Wichniak,
Dr Adam Perzyński
1. Nieinwazyjna stymulacja mózgu - czy ma szansę
stać się powszechną metodą leczenia
w psychiatrii?
Prof. Adam Wichniak
2. Ryzyko i nadzieje związane ze stosowaniem
marihuany w psychiatrii
7. Sesja
Seksuologiczna
Prowadzący: Dr Aldona Stodulska –
Blaszke, Dr Sławomir Jakima
8. Sesja
psychologiczna
Prowadzący Prof. Anna Grzywa,
Dr Aneta Perzyńska
1. Alkohol a funkcje seksualne
Dr Aleksandra Krasowska
2. Zachowania problemowe w obszarze
seksualności u osób z
niepełnosprawnością intelektualną
i spektrum autyzmu. Jak wspierać
1. Warto pomyśleć o śmierci i przemijaniu
Prof. Anna Grzywa
2. Efektywność modelu wsparcia Centrum Spotkań
dla osób z otępieniem oraz ich opiekunów w Polsce,
Włoszech i Wielkiej Brytanii
Prof. Joanna Rymaszewska, Dr Dorota Szcześniak,
Dr Dariusz Juchnowicz
3. Metoda EEGBFB i AVS - możliwości zastosowania
w psychiatrii
Dr Michaela Pakszys
pacjenta i współpracować z jego
opiekunami?
Dr Izabela Fornalik
3. Przemoc seksualna i jej skutki
Mgr Ewa Małachowska
4. Dysfunkcje seksualne w depresji rozpoznawanie i leczenie
Dr Sławomir Jakima
13.30-14.00
14.00-14.50
Wykład sponsorowany (30 min)
Sesja posterowa
Prowadzący: Dr Justyna Morylowska-Topolska
Przerwa obiadowa
14.50-15.20
15.20-16.35
Mgr Katarzyna Urbańska, Dr Renata Wallner,
Dr Rose -Marie Droes
3. Regulacja emocji w chorobach psychicznych
i somatycznych- dlaczego aleksytymia przeszkadza
w psychoterapii.
Dr Agata Orzechowska
Wykład sponsorowany (30 min)
11. Sesja
Nowe koncepcje diagnostyczno-terapeutyczne
w psychiatrii -część II
Prowadzący: Prof. Joanna Rymaszewska,
Prof. Mirosław Czuczwar
1. Krioterapia ogólnoustrojowa a funkcje
poznawcze u osób z zaburzeniami pamięci
-wyniki wstępne
Prof. Rymaszewska Joanna, Szcześniak Dorota,
Trypka Elżbieta, Urbańska Katarzyna, Stańczykiewicz
Bartłomiej, Karolina Pieniawska, Jakub Ubysz,
Zabłocka Agnieszka
2. Autoimmunologiczne zapalenie mózgu jako
problem interdyscyplinarny
Prof. Mirosław Czuczwar
3. Connectome – czyli jak mózg komunikuje
się sam ze sobą – nowe możliwości badań nad
neuronalnymi uwarunkowaniami zaburzeń
poznawczych i psychopatologii schizofrenii
Dr Paweł Krukow, Mgr inż. Kamil Jonak,
12. Sesja
Psychiatria wojskowa i katastrof
Prowadzący: Płk. dr Jan Wilk
1. Percepcja czasu, otoczenia i własnej
osoby w zdarzeniach traumatycznych
Płk. dr Olaf Truszczyński
2. Zaburzenia psychiczne i zachowania w
sytuacji wojny i katastrof
Płk. dr Jan Wilk
3. Warunki wpływające na stan
psychiczny pilotów i członków komisji
badającej wypadki lotnicze
Płk. Mirosław Grochowski
13. Sesja
Sesja Młodzi Naukowcy
Prowadzący: Dr hab. Jolanta Masiak
Dr hab. Hanna Karakuła-Juchnowicz
Przerwa kawowa
16.35-16.50
16.50-18.00
18.00
Warsztat 2
Dr Michaela Pakszys, mgr Denisa Krop, mgr Elwira
Gronostaj
Warsztat 3
Prof. Andrzej Czernikiewicz
Warsztat 4
Dr Magdalena Majewska
Wspomaganie diagnostyki (EEG,mapping) i terapii
(biofeedback, AVS) w wybranych zaburzeniach
neuropsychiatrycznych u dzieci i dorosłych. –
Między ekstrawagancją a "Wielką Piątką"
-o zaburzeniach osobowości
współcześnie i filmowo
Dopalacze: stały wyścig z czasem
i nowe zagrożenia
Zakończenie konferencji
Download