więcej informacji

advertisement
FORMULARZ INFORMACYJNY O KONFERENCJI
INFORMACJE OGÓLNE
Nazwa konferencji: XIX Łódzka Konferencja Kardiologiczna
Data rozpoczęcia: 16 marca 2013 r.
Data zakończenia: 16 marca 2013 r.
Lokalizacja (kraj): Polska
Adres: Centrum Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego, ul. Pomorska 251
Miasto: Łódź
Organizator: Katedra i Klinika Kardiologii UM w Łodzi
Strona internetowa konferencji: www.lkk.com.pl; www.abranetis.pl
OPIS KONFERENCJI
Program konferencji:
SESJA INAUGURACYJNA
Przewodniczący Sesji: prof. M. Krzemińska-Pakuła, prof. Zbigniew Kalarus
9.00
Otwarcie Konferencji – prof. Z. Kalarus, prof. M. Krzemińska-Pakuła, prof.
J.D. Kasprzak
9.15 – 9.40 Aktualizacja zasad postępowania w migotaniu przedsionków prof. Zbigniew
Kalarus
9.40 – 10.00 Wytyczne prewencji chorób układu krążenia 2012 prof. M. KrzemińskaPakuła
10.00 – 10.20 Polaków obraz własny – krajowy rejestr OZW prof. Lech Poloński
10.20 – 10.40 Co nowego w wytycznych leczenia wad zastawkowych serca? prof. Piotr
Hoffman
10.40 – 10.45 DYSKUSJA
10.45 – 11.10 Przerwa
SESJA
LEKARZ RODZINNY, INTERNISTA, KARDIOLOG – WSPÓLNE PROBLEMY
Przewodniczący Sesji: prof. Krzysztof J. Filipiak, prof. Jarosław D. Kasprzak
11.10 – 11.30 Aspekty kardiologiczne chemioterapii onkologicznej prof. Krzysztof Filipiak
11.30 – 11.50 Choroby tarczycy a choroby serca prof. Małgorzata Karbownik-Liberska
11.50 – 12.10 Przewlekła choroba nerek - curriculum dla kardiologa prof. Michał Nowicki
12.10 - 12.30 Kardiologiczne aspekty chorób zakaźnych dr n. med. Zbigniew
Bednarkiewicz
12.30 – 12.35 DYSKUSJA
12.30 – 13.00 Przerwa
SESJA
NOWE WYTYCZNE, NOWE METODY
Przewodniczący Sesji: prof. Dariusz Dudek, prof. Ryszard Jaszewski
13.00 – 13.25 Nowoczesne leczenie zawału serca – wytyczne 2012 prof. Dariusz Dudek
13.25 – 13.45 Prowadzę pacjenta ze stanem wieńcowym… - typowe problemy dr hab.
Jan Z. Peruga
13.45 – 14.05 Jak leczę niewydolność serca w roku 2013? prof. Jarosław Drożdż
14.05 – 14.25 Chronotropizm serca jako cel terapii kardiologicznej prof. Jarosław D.
Kasprzak
14.25 – 14.40 DYSKUSJA
14.40 – 15.00 Przerwa
SESJA
CO NOWEGO W KARDIOLOGII: GORĄCA LINIA
Przewodniczący Sesji: prof. Małgorzata Kurpesa, dr. hab. Łukasz Chrzanowski
15.00 Czy można przewidzieć nagły zgon sercowy? prof. Małgorzata Kurpesa
15.15 Nowe badania kliniczne: AHA 2012 dr n. med. Tomasz Rechciński
15.30 Nowe badania kliniczne: ACC 2013 dr hab. Piotr Lipiec
15.45 Top 2011 w kardiologii dr hab. Michał Plewka
16.00 Zakończenie konferencji
ORGANIZATOR
Siedziba organizatora: ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź
Kontakt: tel./fax (42) 653 99 09
REJESTRACJA
Abranetis Sp. z o.o.
www.lkk.com.pl; www.abranetis.pl
Download