W dniu 1 XII 06 odbyło się zebranie Zarządu PTE

advertisement
XXVIII Konferencja PTE
Warszawa, 18–20.05.2017 r. (hotel Novotel Centrum, dawny Forum)
Wstępny Program
Czwartek 18 maja 2017 r.
11.00 – 13.00 XXV Sympozjum Padaczka i Ciąża. Sesja interaktywna.
Przewodniczący: J. Jędrzejczak, E. Motta
Organizator: Fundacja Epileptologii
J. Jędrzejczak, E. Motta, B. Majkowska–Zwolińska
13.00 – 14.00 Przerwa kawowa
14.00 – 14.15 Otwarcie Konferencji
14.15 – 17.15 Sesja I. Forum przypadków klinicznych. Korelacje kliniczno–
elektroencefalograficzne u dorosłych i u dzieci.
Przewodniczący: J. Jędrzejczak, M. Mazurkiewicz–Bełdzińska
17.30 – 18.30 Sesja II. Pytania pacjentów. Stosować czy nie stosować? Ziołolecznictwo czy
suplementy.
Grant edukacyjny firmy Glenmark
Przewodniczący: B. Majkowska–Zwolińska, J. Wendorff
B. Steinborn – Witaminy i suplementy w padaczce.
B. Błaszczyk – Czy stosowanie ziół u pacjentów chorujących na padaczkę jest bezpieczne?
18.45 Koktajl powitalny
Piątek 19 maja 2017 r.
9.00 – 10.30 Sesja III. Podłoże immunologiczne padaczek.
Przewodniczący: S. Michalak, D. Ryglewicz
A.D. Korczyn – Podłoże immunologiczne padaczki.
S. Michalak – Metody diagnostyczne oceny układu immunologicznego w padaczce.
D. Ryglewicz – Opis przypadku.
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30 Sesja IV. Alternatywne metody terapii padaczki.
Przewodniczący: E.Motta, B. Steinborn
M. Dudzińska – Dieta ketogenna w leczeniu padaczki lekoopornej.
M. Ząbek – Neurostymulacja głębokich struktur mózgu w padaczce.
M. Hirsch – Epicranial application of stimulating electrodes in epilepsy.
12.30 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Sesja V. Panel edukacyjny.
Zaburzenia psychiczne w padaczce.
Przewodniczący: T. Wolańczyk, E. Nagańska
J. Jędrzejczak – Zaburzenia lękowe u chorych z padaczką.
T. Wolańczyk – Zaburzenia psychotyczne u chorych z padaczką.
A. Grabowska – Zaburzenia depresyjne u chorych z padaczką.
15.30 – 16.00 Przerwa kawowa
16.00 – 17.30 Sesja satelitarna.
Pamięć i padaczka.
Grant edukacyjny firmy UCB.
Przewodniczący: J. Jędrzejczak, M. Mazurkiewicz–Bełdzińska
J. Jędrzejczak – Opinie pacjentów z padaczką dotyczące wybranych aspektów
funkcjonowania pamięci.
M. Mazurkiewicz–Bełdzińska – Zaburzenia funkcji poznawczych w padaczce u dzieci.
B. Majkowska – Wpływ napadów i leków przeciwpadaczkowych na funkcje pamięci u
dorosłych.
17.30 – 17.45 Kwadrans Prezesa PTE
19.00 Uroczysta kolacja
Sobota 20 maja 2017 r.
9.00 – 10.30 Sesja VI. Tematy wolne.
Przewodniczący: Z. Stelmasiak, J. Majkowski
J. Gawłowicz – Kanabinoidy w leczeniu padaczki – aktualny stan wiedzy.
M. Kopka – SUDEP – co wiemy, a czego jeszcze nie?
J. Czuczwar – Interakcje między LPP a przeciwdepresyjnymi.
10.30 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.30. Forum Polskiego Towarzystwa Epileptologii – panel dyskusyjny.
Hot topics.
Grant edukacyjny firmy TEVA.
Przewodniczący: J. Jędrzejczak,. M. Mazurkiewicz–Bełdzińska
A. Sarnowska – Zastosowanie komórek macierzystych w padaczce – rzeczywistość czy
fikcja.
E. Szczepanik – Padaczka u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
E. Nagańska – Zaburzenia ruchowe u pacjentów z niepełnosprawnością intelektualną.
13.00 Zakończenie konferencji
13.00 – 15.00 Zebranie Zarządu PTE
Download