Choroby prawego serca

advertisement
K
O N F E R E N C J A
naukowo – szkoleniowa z cyklu:
POSTĘPY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU NIEWYDOLNOŚCI SERCA 2016
Choroby prawego serca
9 kwietnia 2016r. godz. 1000
Sala Audytoryjna CM UMK
Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13/15
Konferencja pod patronatem:
Prorektora ds. Collegium Medicum UMK
prof. dr. hab. med. Jana Styczyńskiego
Program konferencji:
1000 – 1015
Wstęp do konferencji – prof. Władysław Sinkiewicz
1015 – 1020
Uhonorowanie tytułem „Pionier Rozwoju Kardiologii Polskiej”
– prof. dr. hab. med. Adama Torbickiego przez Zarząd Fundacji na Rzecz Rozwoju Kardiologii
1020 – 1100
Wykład Gościa Honorowego - „Różne oblicza nadciśnienia płucnego – klasyfikacja,
aspekty prognostyczne i odmienności w postępowaniu”
– prof. Adam Torbicki, Otwock
1100 – 1130
„Diagnostyka echokardiograficzna chorób prawego serca”
– dr Danuta Karasek, Bydgoszcz
1130 – 1200
„Rola rezonansu magnetycznego w chorobach mięśnia sercowego”
– dr hab. Mateusz Śpiewak, Warszawa
1200 – 1200
Przerwa kawowa
1220 – 1250
„Aspekty kliniczne prawokomorowej niewydolności serca” (+ 2 przypadki)
– dr Joanna Banach, Bydgoszcz
1250 – 1310
"Przezskórne leczenie interwencyjne ubytków przegrody międzyprzedsionkowej
u dorosłych - doświadczenia własne"
– dr hab. Iwona Świątkiewicz, Bydgoszcz
1310 – 1350
„Zakrzepowo – zatorowe nadciśnienie płucne jako:
˗
˗
wyzwanie dla kardiochirurga” – prof. Andrzej Biederman, Warszawa
wyzwanie dla kardiologa interwencyjnego” – prof. Marcin Kurzyna, Otwock
1350 – 1420
„Mechaniczne wspomaganie serca we wstrząsie i w ciężkiej niewydolności serca”
– prof. Mariusz Gąsior, Zabrze
1420 – 1430
Dyskusja
WSTĘP WOLNY
Uczestnik konferencji otrzymuje punkty edukacyjne PTK i TIP
Organizatorzy:
II Katedra Kardiologii CM UMK
Bydgoski Oddział PTK
Fundacja na Rzecz Rozwoju Kardiologii
Oddział Bydgosko-Toruński TIP
Kolegium Lekarzy Rodzinnych
Download