Temat nr 9- Niepowodzenie terapeutyczne

advertisement
Temat nr 8
4 hospitalizacja w ciągu 6 miesięcy
Asystenci: Barbara Wizner, Marzena Dubiel
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Zakres wymaganej wiedzy:
definicja i kryteria rozpoznawana niewydolności serca
objawy ostrej i przewlekłej niewydolności serca
podstawowe wskaźniki echokardiograficzne
metody i zasady leczenia niefarmakologicznego niewydolności serca
grupy leków stosowanych w niewydolności serca
najczęstsze przyczyny zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca
metody oceny jakości życia
2.
a)
b)
c)
d)
Umiejętności.
ocena EKG
ocena radiogramu klatki piersiowej
ocena echokardiogramu
ocena „compliance” – czy pacjent przyjmuje leki?
3. Przypadek kliniczny.
56-letni samotny mężczyzna z narastającymi od 2 tygodni obrzękami podudzi oraz nasilającą się od
tygodnia dusznością (duszność spoczynkowa, wymuszająca pozycję siedzącą w nocy i
uniemożliwiającą wezwanie pogotowia) oraz produktywnym kaszlem zostaje odwiedzony przez
swojego znajomego, który natychmiast wzywa pogotowie.
Relacja pracownika pogotowia:
Pacjent znany lekarzom dyżurującym w pogotowiu. W przeszłości wielokrotnie wzywał karetkę z
powodu duszności, osłabienia, infekcji dróg oddechowych, narastających obrzęków, dolegliwości
bólowych w klace piersiowej. Często zaopatrywany w warunkach domowych, wielokrotnie kierowany
do szpitala, kilkukrotnie z odmową zabrania z domu. Nadużywający alkoholu, zaniedbany socjalnie.
W domu kilka kart informacyjnych z poprzednich hospitalizacji, w których rozpoznano
kardiomiopatię niedokrwienną po 2 zawałach mięśnia sercowego, utrwalone migotanie przedsionków,
niewydolność nerek (ostatnia EF sprzed pół roku ok. 25%, wymaga dużych dawek diuretyków).
Problemy
1. Jaki powinno być wstępne rozpoznanie i dlaczego?
2. Jakie powinny być kolejne kroki oceny pacjenta w warunkach domowych?
3. Jakie leki należy podać temu pacjentowi jeszcze w domu?
4. Czy pacjent wymaga hospitalizacji?
Relacja lekarza izby przyjęć:
56- letni mężczyzna wyglądający na znacznie starszego, z silną dusznością spoczynkową,
tachypnoe, sinica centralną, szybka niemiarowa akcja serca, trzeszczeniami nad polami płucnymi do
połowy łopatek, bardziej nasilonymi po stronie lewej. Brzuch napięty, palpacyjnie niebolesny, wątroba
powiększona, reflux wątrobowo-szyjny, na kk. dolnych do kolan ciastowate obrzęki. Z bazy danych izby
przyjęć wynika, że jest hospitalizowany po raz czwarty w ciągu ostatnich 6 miesięcy
Jakie badania dodatkowe należy wykonać w izbie przyjęć?
Jakie są najczęstsze przyczyny zaostrzenia przewlekłej niewydolności serca?
Jakie mogą być najbardziej prawdopodobne przyczyny rehospitalizacji u tego chorego?
Jakie zalecenia przekażesz pacjentowi odnośnie leczenia?
Jakie są najczęstsze przyczyny niepowodzenia terapii chorób przewlekłych wynikające z
charakteru choroby, zależne od pacjenta i zależne od lekarza?
6. Jakie dostrzegasz możliwości poprawy współpracy ze strony pacjenta i ze strony lekarza?
1.
2.
3.
4.
5.
Piśmiennictwo:
1. Chronic Heart Failure (Diagnosis and Treatment of) 2005r.
www.escardio.org/knowledge/guidelines
Download