XXXIV Zjazd Orientalistów Polskich

advertisement
Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego
___________________________________________________________________________
XXXV Zjazd Orientalistów Polskich
Literatury Azji i Afryki wobec problemów współczesności
Warszawa, 16-17 listopada 2015 roku
Sala im. J. Brudzińskiego,
Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
16 listopada
godz. 10.00
–
Otwarcie Zjazdu:
prof. zw. dr hab. Marek Dziekan – prezes Polskiego Towarzystwa
Orientalistycznego
prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo – Dziekan Wydziału Orientalistycznego
Uniwersytetu Warszawskiego
godz. 10.10-12.00 – sesja naukowa
Prowadzenie: prof. zw. dr hab. Marek Mejor
dr Marcin Lisiecki, Obecność i badania literatury ormiańskiej w Polsce. Przypadek
Eugeniusza Słuszkiewicza
mgr Anna Piwowarska, Współczesne postrzeganie bohaterów tradycyjnych bajek
koreańskich na przykładzie postaci lisicy kumiho
mgr Anna Diniejko, Od tożsamości historycznej do tożsamości globalnej – przemiany
we współczesnej prozie południowokoreańskiej
dr Mateusz Kłagisz, „Niech będzie przeklęty Dostojewski!” Atiq Rahimi i jego dialog z
Fiodorem Michajłowiczem
godz. 12.00-12.20 – przerwa
godz. 12.20-13.40 – sesja naukowa
Prowadzenie: prof. dr hab. Danuta Stasik
mgr Maciej Szatkowski, Obcy i wędrowiec w ponowoczesnym świecie chińskiego
dramatu na przykładzie „Dwóch psów poglądów na życie”
mgr Małgorzata Lipska, Być potomkiem migrantów: twórczość Adi Keissar
godz. 13.40-15.00 – przerwa obiadowa
godz. 15.00-16.00
Walne Zgromadzenie Członków
Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego
godz. 15 0 0 – pierwszy termin
godz. 15 1 5 – drugi termin
godz. 16.00-18.00 – sesja naukowa
Prowadzenie: dr Agata Bareja-Starzyńska
dr Magdalena Kubarek, Religia i społeczeństwo w prozie Yusfa Zaydna
dr hab. Przemysław Wacław Turek, „Podobnie jak rewolucja pożera swoje dzieci, tak
miłość pożera swych kochanków” – miłość, terroryzm i niszcząca siła mediów według
algierskiej pisarki Ahlam Mustaghanamī
prof. zw. dr hab. Marek Dziekan, Yahya Hassan – Palestyńczyk bez Palestyny
dr Sebastian Gadomski, Problematyka społeczno-obyczajowa w omańskiej dramaturgii
po roku 2000
dr Ida Balwierz, Syria i Syryjczycy w twórczości Chalida Chalify (ur. 1964 r.)
dr Michał Moch, Lajla Ahmad i Nasr Abu Zayd – krytycy i odnowiciele kultury
arabskiej w świetle ich (auto)biografii
godz. 18.00-18.20 – przerwa
godz. 18.20-20.00 – sesja naukowa
Prowadzenie: prof. zw. dr hab. Marek Dziekan
prof. zw. dr hab. Hassan A. Jamsheer, Dylematy społeczno-politycznej transformacji w
twórczości Nadżiba Mahfuza
dr Marta Widy-Behiesse, Od „Arabskiej Kama Sutry” do „Islamu Oświecenia”.
Wolność jednostki w świetle twórczości Maleka Chebela
dr hab. Ewa Łukaszyk, Od “Ogrodu kochanków” Ibn Qajjima al-Dżawzijji do
arabszczyzny transkulturowej. Projekt restytucji języka intymnego w pisarstwie Fatemy
Mernissi i jego kontynuacje
dr Jędrzej Pawlicki, Mahomet i rozkosze monoteizmu. Początki islamu we
francuskojęzycznej literaturze Maghrebu w perspektywie postsekularnej
mgr Anna Chmielewska, Dzienniki czasu rewolucji. Obrazy zmian społecznych w
literaturze okresu tzw. Arabskiej Wiosny
17 listopada
godz. 09.00-11.00 – sesja naukowa
Prowadzenie: dr Kamila Junik-Łuniewska
dr Renata Díaz-Szmidt, Poławiacze niespełnionych snów – dramatyczne losy
imigrantów i uchodźców afrykańskich w literaturze Gwinei Równikowej
dr Ewa Kalinowska, Dzieci – żołnierze we francuskojęzycznych powieściach Afryki
Subsaharyjskiej
dr Jakub Jankowski, Obraz Gwinei Bissau w komiksie Kassumai
dr Anna Zalewska, Japońska forma poetycka tanka jako odzwierciedlenie życia
codziennego i dylematów współczesnego człowieka
dr hab. Mariusz Bartosiak, To-tutaj-teraz. Transkulturacja butoh w polskich projektach
teatralnych
godz. 11.00 – 11.20 – przerwa
godz. 11.20-13.20 – sesja naukowa
Prowadzenie: dr hab. Mariusz Bartosiak
dr Kamila Junik-Łuniewska, Problem intertekstualności we współczesnej literaturze
hindi na przykładzie wybranych utworów pisarzy z tzw. Szkoły Bhopalskiej
dr hab. Renata Czekalska, „Czym jest poezja, która nie ocala...?” Relacje między
twórczym artyzmem a politycznym aktywizmem w indyjskiej poezji współczesnej
dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, Literatura w hinglisz – hinglisz w literaturze
mgr Marcin Ciemniewski, Południowoazjatycki kryminał: pulp-publicystyka Indii i
Pakistanu
godz. 13.20-13.40 – przerwa
godz. 13.40-14.40 – sesja naukowa
Prowadzenie: prof. zw. dr hab. Marek Dziekan
dr hab. Ewa Rynarzewska, Obraz „człowieka bez korzeni” – we współczesnej
literaturze południowokoreańskiej
dr Kamila Stanek, Przysłowia, literatura wiecznie żywa. Rozważania na przykładzie
przysłów tureckich
dr Przemysław Adamczewski, Przypadki pozytywnego przedstawiania obrazu Ormian
przez współczesnych pisarzy azerbejdżańskich – konsekwencje polityczno-społeczne
godz. 14.40
Zamknięcie Zjazdu
Download