XXXV Zjazd Orientalistów Polskich – 2015

advertisement
XXXV Zjazd Orientalistów Polskich – 2015
Literatury Azji i Afryki wobec problemów współczesności
16-17 listopada 2015
Sala im. J. Brudzińskiego
Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa
Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego
godz. 10.00 Otwarcie Zjazdu:
prof. zw. dr hab. Marek Dziekan – prezes Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego
prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo – Dziekan Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu
Warszawskiego
prof. dr hab. Piotr Taracha – prodziekan Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego
Poszczególnym sesjom przewodniczyli: prof. zw. dr hab. Marek Mejor, prof. dr hab. Danuta Stasik,
dr Agata Bareja-Starzyńska, prof. zw. dr hab. Marek Dziekan, dr Kamila Junik-Łuniewska i dr hab.
Mariusz Bartosiak
16 listopada
dr Marcin Lisiecki, Obecność i badania literatury ormiańskiej w Polsce. Przypadek
Eugeniusza Słuszkiewicza
mgr Anna Piwowarska, Współczesne postrzeganie bohaterów tradycyjnych bajek
koreańskich na przykładzie postaci lisicy kumiho
mgr Anna Diniejko, Od tożsamości historycznej do tożsamości globalnej – przemiany we
współczesnej prozie południowokoreańskiej w twórczości Kim Yong-ha
dr Mateusz Kłagisz, „Niech będzie przeklęty Dostojewski!” Atiq Rahimi i jego dialog z
Fiodorem Michajłowiczem
mgr Maciej Szatkowski, Obcy i wędrowiec w ponowoczesnym świecie chińskiego dramatu na
przykładzie „Dwóch psów poglądów na życie”
mgr Małgorzata Lipska, Być potomkiem migrantów: twórczość Adi Keissar
prof. zw. dr hab. Marek Dziekan, Yahya Hassan – Palestyńczyk bez Palestyny
dr Michał Moch, Lajla Ahmad i Nasr Abu Zayd – krytycy i odnowiciele kultury arabskiej w
świetle ich (auto)biografii
Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego
dr hab. Przemysław Wacław Turek, „Podobnie jak rewolucja pożera swoje dzieci, tak miłość
pożera swych kochanków” – miłość, terroryzm i niszcząca siła mediów według algierskiej
pisarki Ahlam Mustaghanamī
dr Magdalena Kubarek, Religia i społeczeństwo w prozie Yusūfa Zaydāna
dr Sebastian Gadomski, Problematyka społeczno-obyczajowa w omańskiej dramaturgii po
roku 2000
dr Ida Balwierz, Syria i Syryjczycy w twórczości Chalida Chalify (ur. 1964 r.)
prof. zw. dr hab. Hassan A. Jamsheer, Dylematy społeczno-politycznej transformacji w
twórczości Nadżiba Mahfuza
dr hab. Ewa Łukaszyk, Od “Ogrodu kochanków” Ibn Qajjima al-Dżawzijji do arabszczyzny
transkulturowej. Projekt restytucji języka intymnego w pisarstwie Fatemy Mernissi i jego
kontynuacje
dr Jędrzej Pawlicki, Mahomet i rozkosze monoteizmu. Początki islamu we francuskojęzycznej
literaturze Maghrebu w perspektywie postsekularnej
mgr Anna Chmielewska, Dzienniki czasu rewolucji. Obrazy zmian społecznych w literaturze
okresu tzw. Arabskiej Wiosny
17 listopada
dr Renata Díaz-Szmidt, Poławiacze niespełnionych snów – dramatyczne losy imigrantów i
uchodźców afrykańskich w literaturze Gwinei Równikowej
dr Ewa Kalinowska, Dzieci – żołnierze we francuskojęzycznych powieściach Afryki
Subsaharyjskiej
dr Jakub Jankowski, Obraz Gwinei Bissau w komiksie Kassumai
dr Anna Zalewska, Japońska forma poetycka tanka jako odzwierciedlenie życia codziennego
i dylematów współczesnego człowieka
dr hab. Mariusz Bartosiak, To-tutaj-teraz. Transkulturacja butoh w polskich projektach
teatralnych
dr Kamila Junik-Łuniewska, Problem intertekstualności we współczesnej literaturze hindi na
przykładzie wybranych utworów pisarzy z tzw. Szkoły Bhopalskiej
dr hab. Renata Czekalska, „Czym jest poezja, która nie ocala…?” Relacje między twórczym
artyzmem a politycznym aktywizmem w indyjskiej poezji współczesnej
dr hab. Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, Literatura w hinglisz – hinglisz w literaturze
mgr Marcin Ciemniewski, Południowoazjatycki kryminał: pulp-publicystyka Indii i Pakistanu
dr hab. Ewa Rynarzewska, Obraz „człowieka bez korzeni” – we współczesnej literaturze
południowokoreańskiej
dr Kamila Stanek, Przysłowia, literatura wiecznie żywa. Rozważania na przykładzie przysłów
tureckich
dr Przemysław Adamczewski, Przypadki pozytywnego przedstawiania obrazu Ormian przez
współczesnych pisarzy azerbejdżańskich – konsekwencje polityczno-społeczne
Prelegenci będący członkami PTO oraz prowadzący sesje naukowe otrzymali broszurę
zawierającą streszczenia referatów, a także dwa pierwsze numery serii Collectanea Orientalia.
Nowa Seria i książkę Bibliografia Profesora Stanisława Kałużyńskiego.
Download