XXVIII Zjazd Orientalistów Polskich – 1994

advertisement
XXVIII Zjazd Orientalistów Polskich - 1994
Warszawa 16-17 czerwca 1994
Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski, Sala im. J. Brudzińskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Zakład Afrykanistyki Instytutu Orientalistycznego UW
Zakład Arabistyki i Islamistyki Instytutu Orientalistycznego UW
16 czerwca
godz. 10.00 Otwarcie: prof. dr hab. Stanisław Kałużyński – Prezes ZG PTO
Sesja plenarna
prof. dr hab. Mieczysław J. Künstler – Współczesne języki chińskie - próba charakterystyki
prof. dr hab. Władysław Góralski – Udział Polski w Misjach Pokojowych w Azji i Afryce
prof. dr hab. Alfred F. Majewicz – Bronisław Piłsudski w Japonii
mgr Agnieszka Kozyra – Chrześcijański mesjanizm Uchimury Kanzō i Andrzeja Towiańskiego
Walne Zgromadzenie Członków PTO
17 czerwca
Obrady w sekcjach
Sekcja I – Zakład Afrykanistyki Instytutu Orientalistycznego UW
prof. dr Krzysztof Migoń – Kultura książki dawnego i wspólczesnego Wschodu w nowym
wydaniu "Encyklopedii wiedzy o książce"
dr Halina Ogarek-Czoj – "Kościól Zjednoczenia" pastora Moona
dr Ewa Pałasz-Rutkowska – Współpraca polsko-japońska w okresie wojny japońsko-rosyjskiej
(1904-1905)
prof. dr Władysław Pałubicki – Atrybuty "Mędrców Talmudu"
dr Zdzisław Kapera – Przegląd nowych hipotez qumranologicznych (w 45-lecie odkryć nad
Morzem Martwym)
prof. dr Tadeusz Majda – Tureckie motywy dekoracyjne w polskich kaflach piecowych XII wieku
Sekcja II – Zakład Arabistyki i Islamistyki Instytutu Orientalistycznego UW
prof. dr Anna Mrozek-Dumanowska – Reformacja islamu w poglądach Muamara Kadafiego
doc. dr hab. Aleksandra Kasznik-Christian – Ferhat Abbas. Algierski polityk - symbol opcji
liberalnej
dr Bogusława Iwasiów-Pardus – Hamas - palestyński ruch oporu?
mgr Maciej Kuś – Tradycyjne miasto hausańskie i jego budowniczy
prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska-Bocheńska – Ojczyzna i wygnanie w poezji Adonisa
dr Hatif Janabi – Proces kształtowania się współczesnej literatury arabskiej na wygnaniu
dr Barbara Michalak-Pikulska – Dramatyczne wydarzenia wojenne jako podstawa twórczości
literackiej pisarzy kuwejckich
dr Stanisław Cinal – HIstoria odkrywania Mandejczyków nad Zatoką Perską
mgr Marek Antoni Wasilewski – Co się dzieje i co się zmieniło w psychice Bośniaków wobec
wojny z sąsiadami
dr Beata Jagiełło – Impresja z pobytu w Arabii Saudyjskiej
Sekcja III – sala im. J. Brudzińskiego
dr hab. Ewa Machut-Mendecka – Kobieta to brzmi dumnie (dramaturgia Rassada Ruszdiego)
dr Adnan Abbas – Kobieta w poezji Badra Szakira as-Sajjaba
mgr Barbara Michalak – Początki ruchu literackiego i rozwój opowiadania w Bahrajnie i Arabii
Saudyjskiej
dr Marek Dziekan – W poszukiwaniu początków. Rozważania nad 'ilm al-awa'il w kulturze
arabskiego średniowiecza
mgr Maciej Kuś – Początki islamu w kraju Hausa
dr Joanna Ślósarska – Idee i obrazy "zasłon" w poemacie S. Sepehriego "Głosy u brzegu wód"
Download