Logika w teologii - Instytut Filozofii UW

advertisement
Katedra Logiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ma zaszczyt zaprosić na
IV Jesienną Konferencję Logiki KUL pt.
Logika w teologii
Konferencja odbędzie się 20 listopada (wtorek) 2012 r.
w Gmachu Głównym KUL w Lublinie przy Alejach Racławickich 14
W średniowieczu często nazywano filozofię ancilla theologiae, zaś zgodnie z dokonaną
przez Andronikosa systematyzacją pism Arystotelesa logika stanowi organon, narzędzie
filozofii. Jeśli założyć przechodniość relacji służebności, logika winna być użyteczna
w teologii. Rodzi się pytanie o korzyści (i, być może, niebezpieczeństwa) stosowania narzędzi
logicznych w teologii, przy czym idąc za św. Tomaszem z Akwinu, warto pamiętać, że
teologia to nie tylko teologia objawiona, ale i teologia naturalna (np. aktywność wielu
współczesnych filozofów analitycznych dotyczy właśnie teologii naturalnej).
Zaangażowanie logiki w teologii naturalnej tradycyjnie zwykło się kojarzyć
z formalizacją argumentów za istnieniem Boga. Tymczasem zaangażowanie logiki idzie
znacznie dalej i dotyczy takich problemów jak uzasadnianie w naukach teologicznych,
struktura logiczna argumentacji teologicznej, analiza pojęć teologicznych i ogólnie języka
teologii (np. takich pojęć jak wiara, autorytet). Jak się wydaje we współczesnej logice
(szeroko pojętej) zagadnienia te są szeroko dyskutowane. Temat metodologii teologii oraz
relacji logika - teologia zajmuje znaczące miejsce w pracach pracowników Wydziału Filozofii
KUL (m. in. S. Kamińskiego, J. Herbuta czy Z. Zdybickiej).
Zagadnienie będące przedmiotem konferencji rozpada się na dwie grupy problemów:
1. problem użyteczności logiki (w tym w szczególności logik nieklasycznych) do analizy
rozumowań przeprowadzanych na gruncie teologii,
2. kwestie metodologicznych podstaw i założeń teologii oraz stosowania narzędzi (i pojęć)
logicznych w dociekaniach teologicznych.
Mamy nadzieję, iż konferencja da asumpt dla nowych dociekań ukazujących korzyści ze
stosowania narzędzi logicznych w teologii.
Organizatorzy pragną zaznaczyć, że konferencja ze względu na przedmiot zainteresowań jest
adresowana zarówno do logików, teologów jak i filozofów czy metodologów nauk
humanistycznych.
• Udział w konferencji jest bezpłatny.
• Uczestnicy konferencji będą mogli we własnym zakresie wykupić posiłki w mensie
akademickiej KUL.
• Organizatorzy nie zapewniają miejsc noclegowych.
Zgłoszenia udziału w konferencji i abstrakty referatów można zgłaszać pod adresem
[email protected] do dnia 10 października 2012 r.
ks. dr hab. Marcin Tkaczyk, prof. KUL
Kierownik Katedry Logiki KUL
dr hab. Marek Lechniak
Organizator konferencji
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards