Nazwa przedmiotu: WPROWADZENIE DO TEOLOGII Imię i

advertisement
Nazwa przedmiotu:
WPROWADZENIE DO TEOLOGII
Imię i Nazwisko
Wykładowcy
(z tytułem nauk.):
ks. dr hab. Jan Wolski
Liczba godzin w
roku
10 godz.
Liczba ECTS
2 ECTS
Ważniejsze
zagadnienia:
1. Określenie teologii.
2. Cele, metody i przedmiot teologii.
3. Źródła teologii.
4. Podział teologii.
5. Związek teologii z innymi dziedzinami wiedzy.
6. Poznanie teologiczne a poznanie naukowe.
7. Wybrane przykłady różnorodności teologii.
8. Typy teologii.
9. Pismo święte jako autorytatywna mowa Boga i jako Chrystus napisany.
10. Co to jest tradycja? Tradycja ustalająca i nie ustalająca.
11. Duża Tradycja i mała tradycja. Tradycja w czasie i przestrzeni.
12. Zasady korzystania z Tradycji pozabiblijnej.
13. Ojcowie i pisarze Kościoła.
14. Zasady korzystania z Pisma świętego.
15. Zasady korzystania z Tradycji pozabiblijnej.
16. Desygnaty Nauczycielskiego Urzędu Kościoła.
17. Warunki nauczania ex cathedra Ojca świętego.
18. Magisterium Kościoła – historia rozumienia, typy i formy wypowiedzi.
19. Urząd Nauczycielski Kościoła.
20. Rola teologów w Kościele.
21. Specyfika poznania teologicznego.
Wybrana
literatura:
Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002.
Benedykt XVI, List apostolski Porta fidei.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
W trosce o pełnię wiary. Dokumenty Kongregacji Nauki wiary 1966–1994, Tarnów
1995.
Dajczer T., Rozważania o wierze, Częstochowa 1992
Descouvemont P., Przewodnik po trudnościach wiary, Karków 1998.
D'Souza D., To wspaniale chrześcijaństwo, Kraków 2011.
Malloy R.G., Wiara daje wolność, Kraków 2009.
Napiórkowski St. C., Jak uprawiać teologię, Wrocław 1996.
Penna R., DNA chrześcijaństwa. Tożsamość chrześcijan, Kraków 2011.
Skrzypczak R., Chrześcijanin na rozdrożu, Kraków 2011.
Wicks J., Wprowadzenie do metody teologicznej, Kraków 1995.
Zuberbier A., Czy wiem w co wierzę, Kielce 1992.
Download