CZŁOWIEK · KS. SŁAWOMIR KOSTRZEWA

advertisement
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SZKOLENIACH
 KS. PROF. ANDRZEJ ZWOLIŃSKI - „CZŁOWIEK
WSPÓŁCZESNY – dziecko Boga czy ekranu?”
24 X 2016 r. godz.17.00 – 19.00 (poniedziałek)
Kapłan archidiecezji krakowskiej. Kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej w Uniwersytecie
Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Jeden z polskich teologów zajmujących się współczesnymi
zjawiskami społecznymi, popularyzator nauczania społecznego Kościoła katolickiego. Autor ponad
100 książek z zakresu teologii i socjologii, sektologii, historii idei, katolickiej nauki społecznej, etyki
życia gospodarczego, manipulacji społecznych i religioznawstwa.
 KS.
SŁAWOMIR
KOSTRZEWA-
WŁADZĘ NAD DZIEĆMI? –
a dobro najmłodszych.”
22 XI
„KOMU DALIŚMY
współczesne mody
2016 r. godz.17.00 – 20.00 (wtorek)
Kapłan archidiecezji poznańskiej. Kulturoznawca.
Specjalista w sprawach zagrożeń duchowości i rozwoju najmłodszych.
 DR WINCENTY ŁASZEWSKI-
„CO MATKA BOŻA MÓWI
POLAKOM? – aktualność orędzia fatimskiego w 100.
rocznicę objawień.”
2 III
2017 r. godz.17.00 – 19.00 (czwartek)
Doktor teologii, pisarz, tłumacz, badacz w zakresie antropologii mariologicznej. Międzynarodowy
autorytet w temacie objawień, w szczególności związanych z fenomenem Fatimy. Specjalista w zakresie
analizy teologiczno- antrolologicznej proroctw, pw. dotyczących Polski. Członek Światowego Apostolatu
Fatimskiego. Współpracownik ośrodków fatimskich na całym świecie.
Miejsce: Zespół Katolickich Szkół im. Jana Pawła II w Skawinie, ul. Ks. Troski 17 A
Dzięki współpracy z Wydziałem Katechetycznym będzie możliwość uzyskania zaświadczenia o udziale
w cyklu trzech szkoleń (po ostatnim spotkaniu). Uprzednie zgłoszenia są mile widziane - przyjmowane
w sekretariacie szkoły. Dobrowolne ofiary na cele organizacyjne będą przyjmowane przy wejściu do sali.
Telefon: 12 2763215 lub adres mailowy: [email protected]
Download