Olimpiada Teologii Katolickiej (doc)

advertisement
XXVII OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ 2016/17
Ks. dr Robert Strus
W Olimpiadzie Teologii Katolickiej mogą brać indywidualnie udział uczniowie
wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży
dających możliwość uzyskania matury, uczęszczający na lekcje religii (§ 6
Regulamin Olimpiady Teologii Katolickiej). Uczestników (ze szkół w Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej) należy zgłaszać do WNiWK do dnia 10 października
2016 roku drogą elektroniczną na adres [email protected], według formularza
zamieszczonego w załączniku nr 1. Koordynatorem OTK w Diecezji
Zamojsko-Lubaczowskiej jest ks. dr Robert Strus; tel.: 506086058; email:
[email protected] lub [email protected]).
Olimpiada Teologii Katolickiej – Lublin 2017
Temat: Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca
Archidiecezja Lubelska organizuje w roku szkolnym 2016/2017 XXVII
Olimpiadę Teologii Katolickiej. Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi:
„Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca”, ponieważ
w roku 2017 będziemy obchodzić setną rocznicę objawień Matki Bożej w
Fatimie.
Zgodnie z § 7 pkt. 2 Regulaminu Olimpiady Teologii Katolickiej przekazujemy
pierwsze informacje dotyczące organizacji Olimpiady.
Organizatorzy
Przewodniczący – ks. prof. Piotr Tomasik
sekretarz – dr Aneta Rayzacher-Majewska
członkowie:
– ks. mgr lic. Jarosław Gawroński
– ks. dr Radosław Mazur
– ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś
– ks. mgr lic. Piotr Pierzchała
– ks. mgr lic. Dariusz Rosłon
– ks. prof. KUL dr hab. Marian Zając
Wydział do spraw Wychowania Katolickiego
Kurii Metropolitalnej w Lublinie
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin,
tel. 81 532-25-46
Terminy poszczególnych etapów:
1.
Etap szkolny - 23 listopada 2016
2.
Etap diecezjalny - 12 stycznia 2017
3.
Etap ogólnopolski – 23-25 marca 2017
Literatura
ETAP SZKOLNY
1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003
- Łk 1,26-38
2. Magisterium Kościoła:
- Sobór Watykański II, Konstytucja „Lumen gentium”, nr 68-69.
- KKK nr 50-67 (objawienie Publiczne i tzw. objawienia prywatne).
- KKK nr 1042-1050 (nadzieja nowego nieba i nowej ziemi).
- KKK nr 1817-1821 (nadzieja jako cnota chrześcijańska).
- Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 13-14.
- Franciszek, Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia
„Misericordiae
vultus”,
nr
6-10.
(http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl/giubileo/bolla.html)
- Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 1982 roku.
- List Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną (2012): Objawienie Boże a
objawienia prywatne.
- Franciszek, Ewangelia Maryi na Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, Kielce
2015, s. 9-14 (Matka Miłosierdzia); s. 81-88 (Niewiasta nadziei).
3. Opracowania:
- Budzik S., Wierzę w Boga Ojca. Spotkania z Katechizmem Kościoła
Katolickiego, Lublin 2014, s. 45-49; 83-85.
- Bujak J., Aktualność orędzia fatimskiego w świetle postulatu nowej
ewangelizacji, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s. 105-118.
- Kuźmiak K., Fatimska Matka Boża, w: Encyklopedia katolicka, tom 5,
Lublin 1989, kol. 70-74.
ETAP DIECEZJALNY
Obowiązuje lektura z etapu szkolnego oraz:
1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003
- Łk 1,39-45
2. Magisterium Kościoła:
- Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 5-9.
- Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 49-50.
- Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Europa, nr 7-17.
- Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone 12 maja 1991 roku podczas
czuwania w sanktuarium w Fatimie.
- Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 1991 roku.
- Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. i konsekracji
kościoła Matki Bożej Fatimskiej (Zakopane, 7 czerwca 1997 roku).
- Franciszek, Katecheza podczas siódmej nadzwyczajnej jubileuszowej
audiencji ogólnej
Nawrócenie przejawem Bożego miłosierdzia:
http://papiez.wiara.pl/doc/3243222.Nawrocenie-przejawem-Bozegomilosierdzia
- Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej Przebaczenie
najwspanialszym
znakiem
Bożego
miłosierdzia:
http://papiez.wiara.pl/doc/3059999.Przebaczenie-najwspanialszym-znakiemBozego-milosierdzia
- Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej Wytrwała modlitwa
pozwala
doświadczyć
Bożego
miłosierdzia:
http://papiez.wiara.pl/doc/3182585.Wytrwala-modlitwa-pozwala-doswiadczycBozego-milosierdzia
3. Opracowania:
- Budzik S., Ufam Synowi Bożemu. Spotkania z Katechizmem Kościoła
Katolickiego, Lublin 2015, s. 43-49.
- Kłoczowski J.A., „Wyobraźnia miłosierdzia” (medytacja nad słowami
Jana
Pawła
II):
http://www.tischner.org.pl/jan-andrzej-kloczowskiop/wyobraznia_milosierdzia
- Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne, Kielce 1996, s.
75-79.
ETAP OGÓLNOPOLSKI
Obowiązuje lektura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:
1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003
- Łk 1,46-55
2. Magisterium Kościoła:
- Paweł VI, Adhortacja Signum Magnum, Watykan 1967.
- Jan Paweł II, List Rosarium Virginis Mariae, nr 12-17.
- Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 2000 roku.
- Trzecia część tajemnicy fatimskiej – Komentarz teologiczny prefekta
Kongregacji Nauki Wiary kardynała Josepha Ratzingera, w: J. Drozd, Orędzie
Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 390-405.
- Papież Franciszek, Ewangelia Maryi na Rok Jubileuszowy Miłosierdzia,
Kielce 2015, s. 161-168 (Młodzi i Maryja); 183-189 (Matka ewangelizacji).
3. Opracowania:
- Oświadczenie kard. Sodano z dnia 13 maja 2000 roku, w: J. Drozd,
Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s.
376-379.
- Prezentacja orędzia fatimskiego przez kard. T. Bertone, w: J. Drozd,
Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s.
381-387.
- Tekst trzeciej części Tajemnicy Fatimskiej, w: J. Drozd, Orędzie
Niepokalanej. Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 388-389.
- Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne, Kielce 1996, s.
58-63.
- Napiórkowski S.C., Służebnica Pana, Lublin 2004, s. 131-139.
- Pek K., Przesłanie z Fatimy w komentarzach Pawła VI i Jana Pawła II,
w: Signum magnum – duchowość maryjna, „Homo meditans”, t. 23, red. M.
Chmielewski, Lublin 2002, s. 285-299.
- Wojtkiewicz K., Problem recepcji trzeciej Tajemnicy Fatimskiej po jej
ogłoszeniu, „Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s. 203-212.
Załącznik 1
Karta zgłoszenia uczniów do etapu szkolnego
XXVII OLIMPIADY TEOLOGII KATOLICKIEJ
Lublin 2017
Wydział Nauki i Wychowania Katolickiego
Kurii Diecezjalnej w Zamościu
Zgłaszam
młodzież
z
(nazwa
szkoły)
................................................................................................
w
............................................................. do udziału w XXVII Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Teologii Katolickiej – Lublin 2017 pod hasłem: „Orędzie fatimskie
jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca” w roku szkolnym 2016/2017.
Nazwa i adres szkoły:
Ilu uczniów weźmie w etapie szkolnym Olimpiady:
Imię i nazwisko koordynatora etapu szkolnego Olimpiady:
Numer telefonu do koordynatora etapu szkolnego:
Email do koordynatora etapu szkolnego:
Download