Kliknij tutaj, aby pobrać

advertisement
Z MODLITWY NA NADZWYCZAJNY
JUBILEUSZ MIŁOSIERDZIA
„Któż jak Bóg!”
Parafia św. Michała Archanioła
Panie Jezu Chryste,
Ty zechciałeś, aby Twoi słudzy
przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym,
którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca,
czuje się oczekiwana i kochana.
niech doświadcza przebaczenia od Boga.
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas
Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia
był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół
z odnowionym entuzjazmem mógł nieść
Dobrą Nowinę ubogim,
głosić wolność więźniom i uciśnionym
oraz przywracać wzrok niewidomym.
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi,
Matki Miłosierdzia, Ciebie, który
z Ojcem i Duchem Świętym
żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Krzydlina Mała Nr 46
_______________________________________
NOWE ŻYCIE W CHRYSTUSIE
„Błogosławieni miłosierni,
Albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
„Potrzebujemy nieustannie kontemplować tajemnicę Miłosierdzia.
Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest
warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie: to jest słowo, które
objawia Przenajświętszą Trójcę. Miłosierdzie: to najwyższy i
ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie.
Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu
człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata,
którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie: to droga, która
łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję
bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu.
Jest moim życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas
Jubileuszu uczynki miłosierdzia względem ciała i względem ducha.
Będzie to sposobem na obudzenie naszego sumienia, często
uśpionego w obliczu dramatu ubóstwa, a także umożliwi nam
coraz głębsze wejście w serce Ewangelii, gdzie ubodzy są
uprzywilejowanymi dla Bożego Miłosierdzia. Przepowiadanie
Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy mogli poznać,
czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie”.
( Z bulli ojca św. Franciszka MISERICORDIAE VULTUS
zapowiadającej Rok Miłosierdzia ).
W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia, Ojciec
Święty otworzył święte drzwi w Bazylice św. Piotra na Watykanie
rozpoczynając Nadzwyczajny Rok Jubileuszowy Bożego
Miłosierdzia. W Katedrze Wrocławskiej, ks. Arcybiskup otwierając
drzwi katedry zapoczątkował go w całej naszej Archidiecezji. W
naszej świątyni parafialnej, rozpoczęliśmy obchody Roku
Miłosierdzia peregrynacją figury NMP z Fatimy po rodzinach
naszej wspólnoty parafialnej.
Odpowiadając na życzenie Ojca Świętego, na łamach naszej
parafialnej gazetki, będziemy czynić refleksje nad uczynkami
miłosierdzia co duszy i co do ciała, aby „coraz głębiej wejść w serce
Ewangelii” i dzięki temu poznać „czy żyjemy jak Jego uczniowie
czy też nie”. Krótka „katecheza” na temat każdego z uczynków,
będzie tematem poszczególnego numeru gazetki.
Prawdę mówiąc, nie musielibyśmy odkrywać uczynków
miłosierdzia względem ciała, gdyby nasza znajomość Pisma
Świętego była odpowiednio głęboka. Przecież w Nowym
Testamencie czytamy słowa Pana Jezusa:
„ Byłem głodny, a daliście Mi jeść;
Byłem spragniony, a daliście Mi pić;
Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie;
Byłem chory, a odwiedziliście Mnie;
Byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”
( Mt 25, 34 – 46 )
W tych słowach odnajdujemy biblijną podstawę dla tradycyjnej,
katechizmowej „litanii” uczynków miłosierdzia:
1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Przybyszów w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych grzebać
Wielki chrześcijański apologeta zapisał słynne zdanie
wypowiedziane przez sąsiadów chrześcijan z Kartaginy. Kiedy
Kartagińczycy patrzyli na wyznawców Ewangelii, ich reakcją były
słowa:
Patrzcie jak oni się miłują!!!. Była to prawdziwa postawa będąca
realizacją słów Chrystusa: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami
moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. ( J 13,35 )
Człowiek, to nie tylko ciało. Oprócz ciała jest i dusza w
człowieku. O nią trzeba dbać niemniej niż o ciało. Dlatego,
kolejnych siedem uczynków miłosiernych jest równie ważnych, co
te pierwsze. Zanim zaczniemy je wyliczać w „katechizmowej
litanii”, już na samym początku można spróbować dać im wspólne
miano, można je nazwać „ siedmioma twarzami ewangelizacji:
1. Wątpiącym dobrze radzić – (sytuacja zwątpienia w cel i sens
życia i w wartość wiary)
2. Nieumiejętnych pouczać – (nieumiejętność życia a
zwłaszcza jak żyć zgodnie z wiarą)
3. Grzeszących upominać – (nie wszystkie uczynki są dobre.
Wobec złych nie mogę milczeć)
4. Strapionych pocieszać – (duchowa radość i nadzieja jest nie
tylko dla mnie, ale trzeba umieć się
nią dzielić)
5. Krzywdy cierpliwie znosić – (Nie zawsze są oczywiste
słowa modlitwy Ojcze nasz; „jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom)
6. Urazy chętnie darować – (Przebaczajcie sobie tak jak i Bóg
nam przebaczył w Chrystusie)
7. Modlić się za żywych i umarłych – (Jeżeli z Chrystusem
umieram to z Nim i żyć będę)
Uczynki miłosierdzia względem ciała i uczynki miłosierdzia
względem duszy stają się jak dwa skrzydła nadające
chrześcijaninowi dynamizmu. Charytatywna troska o potrzeby ciała
i ewangelizacyjna troska o potrzeby duszy to dwa profile stanowiące
prawdziwe oblicze ucznia Chrystusa. Jest to wielkie pragnienie Ojca
Świętego, aby w tym Roku stały się one dla nas jak papier
lakmusowy i okazją do rachunku sumienia z mojej postawy i
przynależności do Chrystusa. Ale błędem byłoby myślenie, iż jest to
apel tylko na ten Jubileuszowy Rok. To jest program Ewangelii. To
jest program Chrystusa, który inspirować winien zawsze.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards