Olimpiada Teologii Katolickiej, Lublin 2017. Temat: Orędzie

advertisement
Olimpiada Teologii Katolickiej, Lublin 2017.
Temat: Orędzie fatimskie jako znak nadziei dany przez miłosiernego Ojca
Literatura
ETAP SZKOLNY
1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003
- Łk 1,26-38
2. Magisterium Kościoła:
- Sobór Watykański II, Konstytucja „Lumen gentium”, nr 68-69.
- KKK nr 50-67 (objawienie Publiczne i tzw. objawienia prywatne).
- KKK nr 1042-1050 (nadzieja nowego nieba i nowej ziemi).
- KKK nr 1817-1821 (nadzieja jako cnota chrześcijańska).
- Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 13-14.
- Franciszek, Bulla ogłaszająca Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia „Misericordiae vultus”,
nr 6-10. (http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/pl/giubileo/bolla.html)
- Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 1982 roku.
- List Episkopatu Polski na Niedzielę Biblijną (2012): Objawienie Boże a objawienia prywatne.
- Franciszek, Ewangelia Maryi na Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, Kielce 2015, s. 9-14 (Matka
Miłosierdzia); s. 81-88 (Niewiasta nadziei).
3. Opracowania:
- Budzik S., Wierzę w Boga Ojca. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego, Lublin
2014, s. 45-49; 83-85.
- Bujak J., Aktualność orędzia fatimskiego w świetle postulatu nowej ewangelizacji, „Studia
Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s. 105-118.
- Kuźmiak K., Fatimska Matka Boża, w: Encyklopedia katolicka, tom 5, Lublin 1989, kol. 7074.
ETAP DIECEZJALNY
Obowiązuje lektura z etapu szkolnego oraz:
1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003
- Łk 1,39-45
2. Magisterium Kościoła:
- Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia, nr 5-9.
- Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi, nr 49-50.
- Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Europa, nr 7-17.
- Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone 12 maja 1991 roku podczas czuwania w sanktuarium
w Fatimie.
- Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 1991 roku.
- Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w czasie Mszy św. i konsekracji kościoła Matki Bożej
Fatimskiej (Zakopane, 7 czerwca 1997 roku).
- Franciszek, Katecheza podczas siódmej nadzwyczajnej jubileuszowej audiencji ogólnej
Nawrócenie przejawem Bożego miłosierdzia: http://papiez.wiara.pl/doc/3243222.Nawrocenieprzejawem-Bozego-milosierdzia
- Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej Przebaczenie najwspanialszym znakiem
Bożego
miłosierdzia:
http://papiez.wiara.pl/doc/3059999.Przebaczenie-najwspanialszym-
znakiem-Bozego-milosierdzia
- Franciszek, Katecheza podczas audiencji ogólnej Wytrwała modlitwa pozwala doświadczyć
Bożego
miłosierdzia:
http://papiez.wiara.pl/doc/3182585.Wytrwala-modlitwa-pozwala-
doswiadczyc-Bozego-milosierdzia
3. Opracowania:
- Budzik S., Ufam Synowi Bożemu. Spotkania z Katechizmem Kościoła Katolickiego, Lublin
2015, s. 43-49.
- Kłoczowski J.A., „Wyobraźnia miłosierdzia” (medytacja nad słowami Jana Pawła II):
http://www.tischner.org.pl/jan-andrzej-kloczowski-op/wyobraznia_milosierdzia
- Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne, Kielce 1996, s. 75-79.
ETAP OGÓLNOPOLSKI
Obowiązuje lektura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:
1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. IV, Poznań 2003
- Łk 1,46-55
2. Magisterium Kościoła:
- Paweł VI, Adhortacja Signum Magnum, Watykan 1967.
- Jan Paweł II, List Rosarium Virginis Mariae, nr 12-17.
- Jan Paweł II, Homilia wygłoszona w Fatimie 13 maja 2000 roku.
- Trzecia część tajemnicy fatimskiej – Komentarz teologiczny prefekta Kongregacji Nauki Wiary
kardynała Josepha Ratzingera, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens objawień
fatimskich, Kraków 2005, s. 390-405.
- Papież Franciszek, Ewangelia Maryi na Rok Jubileuszowy Miłosierdzia, Kielce 2015, s. 161168 (Młodzi i Maryja); 183-189 (Matka ewangelizacji).
3. Opracowania:
- Oświadczenie kard. Sodano z dnia 13 maja 2000 roku, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej.
Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 376-379.
- Prezentacja orędzia fatimskiego przez kard. T. Bertone, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej.
Historia i sens objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 381-387.
- Tekst trzeciej części Tajemnicy Fatimskiej, w: J. Drozd, Orędzie Niepokalanej. Historia i sens
objawień fatimskich, Kraków 2005, s. 388-389.
- Kudasiewicz J., Matka Odkupiciela. Medytacje biblijne, Kielce 1996, s. 58-63.
- Napiórkowski S.C., Służebnica Pana, Lublin 2004, s. 131-139.
- Pek K., Przesłanie z Fatimy w komentarzach Pawła VI i Jana Pawła II, w: Signum magnum –
duchowość maryjna, „Homo meditans”, t. 23, red. M. Chmielewski, Lublin 2002, s. 285-299.
- Wojtkiewicz K., Problem recepcji trzeciej Tajemnicy Fatimskiej po jej ogłoszeniu, „Studia
Koszalińsko-Kołobrzeskie” (2014), nr 21, s. 203-212.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards