*wi*ci

advertisement
Święci
Agata Karlicka IIIB
Św. Maria Faustyna Kowalska
O Ur. 25 sierpnia 1905 w Głogowcu, zm. 5
października 1938 w Krakowie. Święta
Kościoła katolickiego, zakonnica ze
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej
Miłosierdzia, mistyczka i wizjonerka. Znana
przede wszystkim jako głosicielka kultu
Miłosierdzia Bożego i autorka Dzienniczka, w
którym opisała swoje duchowe i mistyczne
doświadczenia.
O Czczona przez: Kościół katolicki
O Data beatyfikacji: 18 kwietnia 1993 Rzym O przez Jana Pawła II
O Data kanonizacji: 30 kwietnia 2000 Rzym -
O przez Jana Pawła II
O Wspomnienie: 5 października
O Atrybuty: własny habit zakonny, obraz ,,Jezu
ufam Tobie’’
O Patronka: Łodzi, Ziemi Świnickiej
O Szczególne miejsca kultu: Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia
O „Dzienniczek” jest opisem życia
wewnętrznego autorki. W Kościele
katolickim zaliczany do literatury mistycznej.
Opisuje codzienne życie Marii Faustyny
(dorastanie do powołania, trudy życia
klasztornego, cierpienia fizyczne i duchowe),
lecz główny nacisk kładzie na rozwój
wewnętrzny świętej. W Dzienniczku opisane
są wizje Chrystusa, które otrzymywała
Św. Jadwiga Śląska
O Ur. między 1178 a 1180 w Andechsie, zm.
14/15 października 1243 w Trzebnicy.
Święta Kościoła Katolickiego, żona Henryka I
Brodatego, księcia wrocławskiego, matka
Henryka II Pobożnego, córka hrabiego
Bertolda VI von Andechs, księcia Meranii,
fundatorka kościołów i klasztorów
O Czczona przez : Kościół Katolicki
O Data kanonizacji: 26 marca 1267 w Viterbo
O przez Klemensa IV
O Wspomnienie: 16 października
O Atrybuty: but w ręce, krzyż, księga, figurka Matki
Bożej, makieta kościoła w dłoniach, różaniec
O Patronka: Polski, Piastów śląskich, Śląska,
archidiecezji wrocławskiej, Andechs, Berlina,
Krakowa, Trzebnicy, Wrocławia, Dębicy, Europy,
uchodźców oraz pojednania i pokoju
O Szczególne miejsca kultu: Sanktuarium św. Jadwigi
w Trzebnicy, Katedra św. Jadwigi w Berlinie, Klasztor
Andechs
Św. Kinga
O Ur. 5 marca 1234 w Ostrzyhomiu, zm. 24
lipca 1292 w Starym Sączu. Węgierska
klaryska i dziewica, żona polskiego władcy,
Bolesława V Wstydliwego, święta Kościoła
katolickiego.
O Data beatyfikacji: 10 czerwca 1690 Rzym
O
O
O
O
O
przez Aleksandra VIII
Data kanonizacji: 16 czerwca 1999 Stary Sącz
przez Jana Pawła II
Wspomnienie: 24 lipca
Atrybuty: makieta klasztoru, bryła soli z pierścieniem
Patronka: Królestwa Polskiego i Litwy, diecezji
tarnowskiej, Starego Sącza, polskich
samorządowców, ubogich i górników solnych
Szczególne miejsca kultu: klasztor sióstr klarysek w
Starym Sączu
Pamiątki po świętej
O rękopiśmienny, pergaminowy Psałterz bł. Kingi z
O
O
O
O
O
XIII w., pisany w języku łacińskim,
pierścień zaręczynowy Kingi w ametystowym
oczku z postaciami narzeczonych,
krzyż sporządzony z małżeńskich, książęcych
diademów ze złota, pereł i kamieni szlachetnych
medalion z krucyfiksem i portretem kobiety,
pieczęć klasztorną z kryształu górskiego,
jaspisową łyżeczkę ze srebrną rękojeścią.
Św. Maksymilian Maria Kolbe
O Ur. 8 stycznia 1894 w Zduńskiej Woli, zm. 14
sierpnia 1941 w Auschwitz. Polski
franciszkanin konwentualny, prezbiter,
męczennik, misjonarz i święty Kościoła
katolickiego. Pierwszy polski męczennik
okresu II wojny światowej wyniesiony na
ołtarze podczas beatyfikacji w 1971.
O Data beatyfikacji: 17 października 1971 Bazylika
O
O
O
O
O
świętego Piotra, Rzym przez Pawła VI
Data kanonizacji: 10 października 1982 plac
świętego Piotra, Rzym przez Jana Pawła II
Wspomnienie: 14 sierpnia
Atrybuty: numer obozowy 16670, obóz
koncentracyjny, pasiak obozowy, okulary, różaniec z
chleba, księga, liść palmowy
Patron: Honorowych Dawców Krwi, rodzin, Zduńskiej
Woli, diecezji bielsko-żywieckiej, diecezji elbląskiej,
Pabianic
Szczególne miejsca kultu: Auschwitz, Niepokalanów
Św. Stanisław Kostka
O Ur. najprawdopodobniej w grudniu 1550 w
Rostkowie koło Przasnysza, zm. 15 sierpnia
1568 w Rzymie. Polski jezuita, święty katolicki,
patron Polski. W wieku 14 lat razem ze starszym
bratem Pawłem został wysłany do szkół
jezuickich w Wiedniu. Stanisław połączył naukę z
życiem religijnym. W grudniu 1565 roku ciężko
zachorował. Miał wówczas wizję, w której św.
Barbara z dwoma aniołami przyniosła mu
Komunię Świętą. Miał też drugą wizję, w której
Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus pochyla się
nad nim i składa mu w ramiona Dzieciątko. Rano
wstał zupełnie zdrowy.
O Data beatyfikacji: 1602 Rzym, przez papieża Pawła V
O Data kanonizacji: 31 grudnia 1726 Rzym, przez papieża
O
O
O
O
O
Benedykta XIII
Wspomnienie:13 listopada (Kościół katolicki na świecie),
18 września (Kościół katolicki w Polsce)
Atrybuty: anioł podający mu Komunię, Dziecię Jezus na
ręku, laska pielgrzymia, lilia, Madonna, różaniec.
Patron: Polski, ministrantów, Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży oraz polskich dzieci i
młodzieży
Szczególne miejsca kultu: Kwirynał, Rostkowo, Stara
Wieś k. Gąsocina
Dziękuję za uwagę!
Download