Początki Rzymu 1. Miejsce narodzin cywilizacji

advertisement
Początki Rzymu
1. Miejsce narodzin cywilizacji starożytnego Rzymu:
a) Półwysep Apeniński (zwany też Italią),
b) nad Morzem Śródziemnym,
c) warunki naturalne: znaczną część stanowiły góry, ale nie brakowało też rozległych terenów
równinnych, gdzie mogło rozwijać się rolnictwo,
2. Powstanie Rzymu:
a) środkową część Italii, zwaną Lacjum zamieszkiwali Latynowie, mówiący językiem łacińskim
(ich najważniejszą osadą był Rzym nad rzeką Tyber),
b) wedle starożytnych pisarzy Rzym miał powstać w 753 r. p.n.e.,
c) legenda o założeniu Rzymu – twórcą miał być Romulus, który zabił swego brata Remusa
(bliźniacy wcześniej zostali w niezwykły sposób uratowaniu przed śmiercią przez wilczycę, która
ich wykarmiła)
d) początkowo w Rzymie panowali królowie (pierwszym był Romulus, ostatnim natomiast
Tarkwiniusz Pyszny)
3. Ostatni król został w 509 p.n.e. wygnany z kraju, a władzę wówczas przejęli obywatele (Rzym stał
się republiką).
4. Społeczeństwo rzymskie:
a) patrycjusze – przedstawiciele najzamożniejszych rodów, mieli pełnię praw politycznych,
sprawowali najważniejsze urzędy,
b) plebejusze – byli ludźmi wolnymi, ale nie przysługiwały im prawa obywatelskie; tworzyli
podstawę armii rzymskiej,
c) niewolnicy – „mówiące narzędzia”, nie posiadali żadnych praw,
5. W kolejnych wiekach Rzymianie podbili inne ludy zamieszkujące Półwysep Apeniński, tworząc
wielkie państwo rzymskie.
Download