Klasa I - Blogi CEO

advertisement
Klasa I
Gimnazjum Kłomnice
Treści obowiązujące do sprawdzianu z zakresu – Starożytny Rzym
1. Daty: 753 r. p.n.e., 730 r. p.n.e., 509 r. p.n.e., 202 r. p.n.e., 167 r. p.n.e., 146 r. p.n.e.,
49 r. p.n.e., 15 marca 44 r. p.n.e., 31 r. p.n.e., 303 r. n.e., 313 r. n. e., 375 r. n.e., 392 r.
n.e., 395 r. n. e., 476 r. n. e.
2. Znajomość mitu o założeniu Rzymu.
3. Podział dziejów Rzymu ze względu na ustrój.
4. Etapy podboju Italii oraz prowincji basenu Morza Śródziemnego.
5. Wojny punickie. ( przywódcy i najważniejsze bitwy II wojny punickiej ).
6. Urzędnicy Republiki Rzymskiej i ich kompetencje.
7. Organizacja rzymskiej armii.
8. Osiągnięcia architektury rzymskiej, znajomość najważniejszych zabytków Rzymu.
9. Warunki życia niewolników w imperium rzymskim.
10. Powstania niewolników, postać Spartakusa.
11. Wojny domowe, powstanie cesarstwa – zwycięstwo Oktawiana.
12. Znajomość reprezentantów literatury rzymskiej: Wergiliusz, Horacy, Marek Cyceron,
Tytus Liwiusz.
13. Najważniejsze zabytki starożytnego Rzymu.
14. Przyczyny prześladowań chrześcijan w Rzymie, działalność misyjna apostołów.
15. Znaczenie
edyktów
Konstantyna
Wielkiego
i
Teodozjusza
Wielkiego
dla
rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa.
16. Najazdy barbarzyńców na imperium.
17. Przyczyny wewnętrzne upadku cesarstwa zachodniorzymskiego.
18. Pojęcia: legion, centuria, tryumf, prawo XII tablic, romanizacja, pokój rzymski,
Forum Romanum, Koloseum, Palatyn, termy, akwedukt, łuk triumfalny, pryncypat,
komicja centurialne i trybusowe, proletariusze, patrycjusze, republika, latyfundium,
prowincja, limes, gladiator, imperator.
19. Znajomość mapy, str. 67 podręcznik.
Uwaga: treść jednego z pytań na sprawdzianie nie jest ujęta w tym wykazie, nie ma
go również w podręczniku. Uczniowie, którzy z uwagą śledzili tok lekcji
i odpowiedzą na nie, otrzymają ocenę celującą.
opr. dr Robert Owczarek
Download