Powtórzenie: Starożytny Rzym

advertisement
Powtórzenie: Starożytny Rzym
Temat
Republika
rzymska
Wydarzenia
legenda o założeniu Rzymu,
kompetencje poszczególnych urzędników
republiki rzymskiej,
kompetencje senatu i zgromadzeń
ludowych w republice rzymskiej,
Daty
753 r. p.n.e.
509 r. p.n.e.
Postaci
Romulus,
Remus
Rzym w
okresie
wielkich
podbojów
wojny punickie Rzymu z Kartaginą, ze
szczególnym naciskiem na drugą wojnę
punicką,
organizacja prowincji rzymskich,
organizacja/przyczyny sukcesów armii
rzymskiej
264 r. p.n.e.
264-241 r.
p.n.e.
218-201 r.
p.n.e.
202 r. p.n.e.
149-146 r.
p.n.e.
73-71 r.
p.n.e.
44 r. p.n.e.
31 r. p.n.e.
Hannibal
zajęcia wykonywane przez niewolników w
starożytnym Rzymie,
powstanie Spartakusa,
zmiany w społeczeństwie rzymskim okresu
podbojów,
wojny domowe w starożytnym Rzymie,
czyny Juliusza Cezara i jego śmierć,
trzy słynne cytaty Juliusza Cezara i ich
kontekst historyczny,
upadek republiki i początek cesarstwa
rzymskiego
Cesarstwo
cechy charakterystyczne cesarstwa
rzymskie
rzymskiego,
przejawy pokoju rzymskiego
Wierzenia
tradycyjna religia rzymska (bogowie
starożytnych rzymscy i ich odpowiednicy w mitologii
rzymian
greckiej),
przyczyny prześladowań Chrześcijan,
Chrześcijaństwo religią dozwoloną i
państwową
Kultura
wyjaśnić powiedzenie Podbita Grecja
starożytnego podbiła Rzym,
Rzymu
kim były postaci wymienione obok,
najważniejsze maksymy (powiedzenia)
prawa rzymskiego i ich znaczenie,
osiągnięcia kultury rzymskiej (drogi,
architektura, rzeźba) beton, cegła, łuki,
Pompeje jako przykład życia codziennego i
rozrywek Rzymian
Upadek
przyczyny kryzysu i upadku cesarstwa
cesarstwa
zachodnio-rzymskiego,
zachodniopodział cesarstwa na część wschodnią i
rzymskiego
zachodnią,
476 r.
najazdy barbarzyńców,
upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego i
koniec epoki starożytnej
Mapa str. 67 to co na mapie Was obowiązuje
Skutki
podbojów i
upadek
republiki
rzymskiej
313 r.
380 r.
Pojęcia
patrycjusze,
plebejusze,
proletariusze,
konsul,
cenzor,
pretor,
edyl,
kwestor,
dyktator,
trybun ludowy
kolonie,
prowincje,
legion
Spartakus,
Juliusz Cezar,
Brutus,
Oktawian,
Antoniusz,
Kleopatra
optymaci,
popularowie,
gladiator,
latyfundia,
Oktawian
August,
pryncypat,
romanizacja,
pokój rzymski,
męczennik,
katakumby,
Dioklecjan,
Konstantyn
Wielki,
Teodozjusz
Wielki
Wergiliusz,
Horacy,
Tytus Liwiusz,
Seneka,
Tacyt
395 r.
476 r.
Teodozjusz
Wielki,
Romulus
Augustulus,
Odoaker
barbarzyńcy,
wędrówki
ludów
Download