test 3 - Zespół Szkół w Raciążku

advertisement
........................................
klasa.............
imię i nazwisko
Starożytny Rzym
1. (1-5) Wpisz podane daty do odpowiedniego wieku na taśmie chronologicznej.
753r. p.n.e. ; 480r. p.n.e. ; 395r ; 73r. p.n.e. ; 476r.
XIII XII XI
X
IX VIII VII VI
Era starożytna
V
IV
III
II
I
I
II
III IV
V VI VII V III IX
X XI XII XIII
Era nowożytna
2. (1-2) Stosując działanie matematyczne oblicz, ile lat upłynęło od legendarnej daty
założenia
Rzymu w 753r. p.n.e. do jego upadku w 476r.
.......................................................................................
.......................................................................................
3. (1-6) Do podanych określeń dopisz imiona bogów: Wenus, Jowisz, Mars, Merkury,
Minerwa, Neptun,
.
 władca mórz i oceanów
 bogini mądrości
 opiekun kupców, podróżnych, posłaniec bogów
 ojciec bogów i ludzi, pan niebios
 bogini miłości i piękności
 bóg wojny
4. (1-4)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Z wymienionych elementów podkreśl te, które określają położenie Rzymu
Morza: Śródziemne, Jońskie, Egejskie.
Morza: Tyreńskie, Adriatyckie, Jońskie.
Tybr.
Ateny
Europa
Półwysep Apeniński.
5. (1-4) Uporzadkuj fakty w kolejności chronologicznej, wpisując w nawiasy cyfry (1-4)
a) powstanie Rzymu (....................)
b) śmierć Juliusza Cezara (.....................)
c) edykt mediolański, uznający równość chrześcijaństwa z innymi wyznaniami (.............)
d) upadek cesarstwa zachodniorzymskiego (..................)
6. (1-6) Połącz pojęcia z ich znaczeniami, wpisując w nawiasy odpowiednie cyfry
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
tamy, kanały
urzędnik kierujący wojskiem
wielobóstwo, wiara w wielu bogów
niewolnik walczący z innymi niewolnikami
wodociągi
rynek rzymski
politeizm
Forum Romanum
Gladiator
sieć nawadniająca
akwedukty
konsul
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
7. (1-5) Połącz postać historyczną z dziejów Rzymu z wydarzeniami, wpisując w nawiasie
odpowiednią literę.
1. Chrześcijaństwo religią panującą
2. upadek cesarstwa zachodniorzymskiego
3. podbój Tracji
4. powstanie niewolników w I w. p.n.e.
5. początki cesarstwa rzymskiego
a)
b)
c)
d)
e)
Tracjan
(.....)
Oktawian August
(.....)
Teodozjusz Wielki (.....)
Spartakus
(.....)
Romulus Augustulus (.....)
8. (1-8) Uzupełnij tekst dotyczący państwa rzymskiego.
Założycielami Rzymu byli dwaj bracia-...........................................i..................................
Głównym organem rządzącym w republice rzymskiej był..................................................
Najważniejszymi urzędnikami rzymskimi byli :
..............................................,.................................................,............................................
Oddziały wojska rzymskiego nazywano .............................................................................
W III i II w. p.n.e. Rzym prowadził trzy wojny z................................................................
9. (1-5) Wymień pięć najważniejszych osiągnięć Rzymian:
...........................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
10. (1-4) Jakie były przyczyny rozpowszechniania się chrześcijaństwa w imperium
rzymskim?
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
Możliwa suma punktów: 49
0 – 22 – niedostateczny
23 – 29 – dopuszczający
30 – 36 – dostateczny
37 – 44 – dobry
45 – 49 – bardzo dobry
Test przygotowała i opracowała Renata Pietrusińska – nauczycielka historii w Zespole Szkół
w Raciążku.
Download