Test sprawdzający z historii- Grecja i Rzym

advertisement
Test sprawdzający z historii- Grecja i Rzym
Test z Grecji i Rzymu
Poziom trudności: Średni
1. I. Krajobraz Grecji jest
A - a. nizinny, z dużą ilością lasów c. górzysty z wieloma zatoczkami i łatwym dostępem
do morza
B - b. pustynny, nieurodzajny d. nizinny, brak dostępu do morza
C - c.morski.b.urodzajny
D - d.górski,nieurodzajny
2. II. Mity greckie to
A - a. opis igrzysk sportowych
B - opowiadania o bogach
C - b. przedstawienia walk Greków z Persami
D - opowieści o bogach
3. Ustrój demokratyczny rozwinął się w
A - a. Delfach
B - b. Atenach
C - c. Sparcie
D - d. Macedonii
4. VII. Z surowych zasad wychowania młodzieży słynęli
A - a. Macedończycy
B - b. Spartanie
C - c. Persowie
D - d. Ateńczycy
5. II. Najważniejsze decyzje dotyczące państwa ateńskiego podejmowało (zaznacz
prawdziwą odpowiedź) :
A - a. Zgromadzenie Ludowe
B - b. zgromadzenie Rady Starszych
C - c. zgromadzenie sędziów
D - d. grono najważniejszych urzędników
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
6. IX. Spartańskie społeczeństwo składało się z
A - a. spartiatów i helotów
B - b. metojków i periojków
C - c. spartiatów, periojków i helotów
D - d. spartiatów, metojków i helotów
7. X. Osobą, która ostatecznie doprowadziła w I w.p.n.e. do upadku republiki rzymskiej, był
A - a. cesarz Oktawian August
B - b. Juliusz Cezar
C - c. Marek Antoniusz
D - d. królowa Kleopatra
8. W starożytnym Rzymie bogowie rzymscy byli bardzo podobni do
A - a. swoim wyznawców
B - b. bogów greckich
C - c. bogów z terenu Italii
D - d. bogów germańskich
9. XIV. Zgodnie z rzymską tradycją, od początku założenia Rzymu do ok. 500 r.p.n.e. w
mieście panowała
A - a. republika
B - b. demokracja
C - c. monarchia
D - d. oligarchia
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Test sprawdzający z historii- Grecja i Rzym
Test z Grecji i Rzymu
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. B
2. B
3. B
4. B
5. A
6. C
7. A
8. B
9. C
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download