Starożytny RZYM- od monarchii po cesarstwo

advertisement
Starożytny RZYM- od monarchii po cesarstwo
Poziom trudności: Średni
1. Forma rządów wprowadzona przez zwycięskiego Octaviana Augusta to:
A - Pryncypat
B - Antypat
C - Dominat
D - Monarchia Królewska
2. Legendarna data założenia Rzymu to rok:
A - 760 p.n.e
B - 453 p.n.e
C - 753 p.n.e
D - 753 n.e
3. Juljusz Cezar zanim zdobył władzę w Rzymie, jako dyktator zajął:
A - Germanię
B - Galię
C - Mezopotamię
D - Kartagine
4. Jaki urząd odpowiedzialny był za obronę praw plebeljuszy?
A - Edyl
B - Kwestor
C - Trybun Ludowy
D - Cenzor
5. Wojny punickie to wojny RzymskoA - Greckie
B - Kartagińskie
C - Galijskie
D - Aramejskie
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
6. Rzymska sztuka, literatura, architektura i wiara wiele zaczerpnęła od:
A - Grecji
B - Plemion Słowiańskich
C - Hiszpanii
D - Gotów
7. Jaki jest rzymski odpowiednik greckich bogów: Hadesa, Dzeusa, Hery?
A - Pluton, Jowisz, Helena
B - Jowisz, Pluton, Diana
C - Mars, Merkury, Minerwa
D - Pluton, Jowisz, Junona
8. Rzymianie przez wieki czcili wielu bogów, jest więc to wiara:
A - Politeistyczna
B - Monoteistyczna
9. Rzymskim odpowiednikiem Agory jest:
A - Terma
B - Panteon
C - Akwedukt
D - Forum
10. Na jakie lata przypada okres republiki w Rzymie?
A - 509 p.n.e- 27 p.n.e
B - 525 p.n.e- 6 n.e
C - 753 p.n.e- 39 n.e
D - 10 n.e- 476 n.e
11. Octavian August nadał sobie wiele tytułów, wśród nich nie bylo:
A - Trybun Ludowy
B - król
C - Kwestor
D - Pierwszy senator
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
12. Po upadku republiki rzymskiej walka o imperium rozegrała sie miedzy Juljuszem
Cezarem, a:
A - Tarkfiniuszem Pysznym
B - Octavianem Augustem
C - Januszem Wielkoduszem
D - Gnejuszem Pompejuszem
13. Wybuch jakiego wulkanu zniszczył Pompeje?
A - Wezuwiusza
B - Wezawiusa
C - Wirusa
D - Wili-wili
14. Jaki wódz po dlugoletnim oblężeniu zdobył Kartagine i zapieczetował ostateczne
zwycięstwo Rzymu?
A - Juljusz Cezar
B - Publiusz Scypion Młodszy
C - Scypion Afrykański
D - Antoniusz
15. Prawo XII Tablic ( pierwsze prawo rzymskie uwiecznione na piśmie) wyryte było
na:
A - brązowych drewnianych tablicach
B - glinianych tablicach
C - papirusie
D - miedzianych tablicach
16. Edyl był odpowiedzialny za:
A - finanse Rzymu
B - sporządzanie spisów ludności i list senatorskich
C - bespieczeństwo i zaopatrzenie w Rzymie
D - armię
17. O kim mowa: "Cesarz rzymski,który dla inspiracji kazał podpalić Rzym. Za jego
panowania narastały represje na chrześcian. Negatywny bohater QUO VADIS" ?
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
A - Neron
B - Klaudiusz
C - Kaligula
D - Justynian Wielki
18. Ostatnim królem rzymskim był:
A - Konstantyn Wielki
B - Tarkwiniusz Pyszny
C - Juljusz Gęstobrody
D - Lech Kaczyński
19. Koloseum- najsłynniejszy amfiteatr rzymski oddano do urzytku w roku :
A - 89 n.e
B - 145 n.e
C - 44 p.n.e
D - 80 n.e
20. Z kim Rzymianie nie walczyli?
A - z Germanami
B - z Egipcjanami
C - z Brytami
D - z Hindusami
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Starożytny RZYM- od monarchii po cesarstwo
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. A
2. C
3. B
4. C
5. B
6. A
7. D
8. A
9. D
10. A
11. B
12. D
13. A
14. B
15. A
16. C
17. A
18. B
19. D
20. D
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download