Podstawy filozofii

advertisement
Podstawy filozofii
Filozofia - edukacja gimnazjalna
Poziom trudności: Średni
1. Kiedy żył Sokrates?
A - 1975 - ? n.e.
B - 469 - 399 p.n.e
C - 826 - 902 n.e
D - 482 - 468 p.n.e
2. Jaką ideologią kierował się w zyciu Sokrates?
A - Imperatyw kategoryczny
B - Realizm
C - Relatywizm sofistyczny
D - Intelektualizm etyczny
3. Czym jest ontologia ?
A - Teorią bytu
B - Teorią poznania
C - Teorią moralności
D - Teorią piękna
4. Która z poniższych dziedzin jest działem filozofii ?
A - Metafizyka
B - Polityka
C - Religia
D - Kultura i Sztuka
5. Kto został ogłoszony wzorem filozofa ?
A - Arystoteles
B - Platon
C - Sokrates
D - I. Kant
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
6. Dlaczego ludzie zaczęli filozofować ?
A - Bo im się nudziło.
B - Ponieważ mity przestały im wystarczać do zrozumienia świata.
C - Ponieważ zmusiła ich do tego sytuacja finansowa.
D - Ponieważ wzrosło zainteresowanie ludzkości.
7. Wybierz doktrynę, która głosi, że prawda jest dla każdego człowieka inna. (Kryterium człowiek).
A - Relatywizm poznawczy
B - Absolutyzm poznawczy
C - Hedonizm
D - Epikureizm
8. Co z języka greckiego oznacza słowo filozofia ?
A - Piękno świata.
B - Zastanawianie się.
C - Umiłowanie mądrości.
D - Wątpienie.
9. Jak nazwiemy pogląd, który uważa, że prawdziwą wiedze posiąść można jedynie przez
intuicje ?
A - sceptycyzm
B - dogmatyzm
C - aprioryzm
D - irracjonalizm
10. Jaki z poniżej wymienionych rodzajów bytu reprezentuje utwór muzyczny lub
bohaterowie literaccy ?
A - Intencjonalny
B - Absolutny
C - Świadomościowy
D - Idealny
11. Hedonista uważa jako cel w swoim życiu :
A - Dobro
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
B - Miłość
C - Prostotę
D - Przyjemność
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Podstawy filozofii
Filozofia - edukacja gimnazjalna
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. B
2. D
3. A
4. A
5. C
6. B
7. A
8. C
9. D
10. A
11. D
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download