Astronomia-podstawy

advertisement
Astronomia-podstawy
o wszystkim po trochu i łatwe. zapraszam !!
Poziom trudności: Łastwy
1. Najdalszy od ciała centralnego punkt orbity to:
A - Peryastron
B - Nadir
C - Apocentrum
D - Zenit
2. Obiekt astronomiczny, który emituje znaczące ilości promieniowania w zakresie optycznym
jest źródłem:
A - Optycznym
B - Radiowym
C - Promieniowania gamma.
D - Podczerwonym
3. Dzień to:
A - To okres od wschodu do wschodu Słońca.
B - Okres od wschodu do zachodu Słońca.
C - To okres kiedy możemy obserwować gwiazdy.
D - To okres od wschodu do zachodu Księżyca.
4. Jak możemy inaczej nazwać planetoidy?
A - Kwazary
B - Księżyce
C - Asteroidy
D - Mikro - planety.
5. Jak nazywamy podział gwiazd dokonywany na podstawie wyglądu ich widm?
A - Jest to koło południkowe.
B - Jest to klasyfikacja jasności.
C - Jest to kalendarz.
D - Jest to klasyfikacja widmowa.
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
6. Kiedy na Ziemi możemy zaobserwować rój meteorytów?
A - Gdy koło Ziemi przelatuje rój kamieni.
B - Gdy Ziemia przelatuje przez pyłowy ślad po komecie, wtedy jej cząsteczki spalają
się w ziemskiej atmosferze.
C - Gdy dociera do nas burza słoneczna.
D - Gdy wiatr słoneczny zdmuchuje większe kamienie z powierzchni Księżyca.
7. Plamy słoneczne to:
A - Gwałtowne rozbłyski energii.
B - Ciemne obszary, chłodniejsze od otoczenia.
C - Miejsce gdzie powstają dziury w fotosferze.
D - Ciemne obszary, gorętsze od otoczenia.
8. Jak nazywa się dział heliofizyki, czyli dział zajmujący się badaniami Słońca, w którym do
badania Słońca wykorzystuje się analizę drgań jego powierzchni?
A - Heliosejsmologia
B - Atmosfera
C - Heliosfera
D - Heliocentryzm
9. Jak nazywamy galaktykę o małej jasności absolutnej lub małych rozmiarach liniowych?
A - Jest to galaktyka aktywna.
B - Jest to ciemna galaktyka.
C - Jest to jasna galaktyka.
D - Jest to galaktyka karłowata.
10. Jaki kalendarz obowiązuje w Polsce?
A - Juliański.
B - Gregoriański.
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Astronomia-podstawy
o wszystkim po trochu i łatwe. zapraszam !!
Poziom trudności: Łastwy
Karta odpowiedzi
1. C
2. A
3. B
4. C
5. D
6. B
7. B
8. A
9. D
10. B
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download