anatomia- układ krążenia

advertisement
anatomia- układ krążenia
średni
Poziom trudności: Średni
1. zaznacz prawidłowe położenie serca. leży w:
A - śródpiersiu przednio-środkowym
B - śródpiersiu dolno-środkowym
C - śródpiersiu dolnym
D - śródpiersiu przednim
2. jakiej powierzchni na sercu nie mamy
A - powierzchnia mostkowo- zebrowa
B - powierzchnia przeponowa
C - powierzchnia krzyżowa
3. przegroda międzykomorowa z czego nie jest zbudowana
A - z warstwy mięśniowej
B - z warstwy błoniastej
C - z warstwy nerwowej
D - wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
4. która zastawka jest błędnie zapisana
A - trójdzielna - żylna
B - dwudzielna -tętnicza
C - pnia płucnego- tętnicza
D - półksiężycowata - tętnicza
5. które zdanie dotyczące zastawek żylnych jest prawidłowe
A - zapobiegają cofaniu sie krwi z komór do przedsionków
B - zbudowane są z wsierdzia przedsionków i komór
C - utworzone są z płatków, które wolnym brzegiem otwierają się w stronbę komór, do
których przyczepiają się struny ścięgniste, które biegną do mięśnia brodawkowatego
D - wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
6. gdzie uchodzi zatoka wieńcowa?
A - do bruzdy międzykomorowej przedniej
B - do bruzdy wieńcowej
C - do bruzdy międzykomorowej tylnej
7. które zdanie nie dotyczy układu przewodzącego serca
A - posiada zdolność wytwarzania i przewodzenia bodźców pobudzajacych mięsień
sercowy do pracy
B - jest rozrusznikiem akcji serca i koordynatorem pracy przedionków i komór
C - głównym węzłem jest węzeł zatokowo- przedsionkowy
D - wszystkie węzły są równorzędne
8. serce unerwione nie jest przez:
A - układ somatyczny
B - układ autonomiczny
C - nerw X
D - włókna współczulne
9. gdzie znajduje się płyn osierdziowy:
A - między blaszką ścienną i trzewną osierdzia włóknistego
B - między blaszka ścienną i trzewną osierdzia surowiczego
C - między nasierdziem i wsierdziem
D - między śródsierdziem i wsierdziem
10. zastawki serca. z czego sa zbudowane
A - fałdy tk łącznej włóknistej
B - fałdy tkanki chrzęstnej
C - fałdy? a niby skąd??
11. do narządów/elementów układu krążenia nie zaliczamy
A - serce
B - krew
C - naczynia krwionośne
D - wszystko zaliczamy
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
12. ile mamy jam serc
A-4
B-3
C-2
13. ile naczyń wchodzi do prawego przedsionka ?
A-4
B-3
C-2
D-1
14. ile naczyń wchodzi do lewego przedsionka
A-4
B-3
C-2
D-1
15. czy w komorze serca możemy wyróżnić jakieś drogi
A - tak, drogę dopływową i odpływowa
B - tak drogę dopływowa
C - tak, drogę odpływowa
D - nie, nie mozemy wyróżnic żadnych dróg
16. czy lewa komora ma większą pojemność niż prawa?
A - tak
B - nie
17. czy z komory prawej bądź lewej uchodzi więcej niż po jednym naczyniu
A - tak, w prawej komorze
B - tak, w lewej komorze
C - nie
D - tak, z obu
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
18. co tworzy podstawę serca
A - prawy przedsionek
B - lewy przedsionek
C - oba przedsionki
D - obie komory
19. czy serce ma koronę?
A - tak
B - nie
20. co nie jest funkcją krwi
A - transportowa
B - ochronna i obronna
C - homestatyczna
D - wszystkie wymieniona sa funkcjami krwi
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
anatomia- układ krążenia
średni
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. D
2. C
3. C
4. B
5. D
6. B
7. D
8. A
9. B
10. A
11. D
12. A
13. B
14. C
15. A
16. B
17. C
18. C
19. A
20. D
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download
Study collections