Historia: starożytność Polska i świat

advertisement
Historia: starożytność Polska i świat
test na podstawie kółka historycznego.
Poziom trudności: Średni
1. Przeczytaj poniższy opis i odpowiedz na pytanie: Dowódca wojsk antycznej Kartaginy,
dowództwo objął w 221 p.n.e, po śmierci Hazdrubala, poszerzał Kartagińskie posiadłości w
Hiszpanii.
A - Pyrrus
B - Hannibal
C - Klaudiusz
2. Podaj datę bitwy pod Kannami:
A - 216 p.n.e.
B - 215 n.e.
C - 202 p.n.e.
3. Kto jest "ojcem" Izraela?
A - Mojżesz
B - Dawid
C - Abraham
4. Które miasta znajdowały się na terenie starożytnej Mezopotamii?
A - Babilon, Niniwa, Uruk, Eridu
B - Babilon, Larsa, Jerozolima, Niniwa
C - Karkemisz, Aleksandria, Heliopolis, Baalbek
5. Jakie wydarzenie w historii zakończyło starożytność, a zapoczątkowało epkę
średniowiecza?
A - Zdobycie Konstantynopola przez Turków w 1453 r.
B - Zabójstwo Juliusza Cezara 15.03.44 r.p.n.e.
C - Upadek Cesarstwa Rzymskiego w 476 r.n.e.
6. Kiedy rozwinęła się kultura łużycka?
A - między 1400 a 1000 r.p.n.e.
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
B - w 2 tysiącleciu p.n.e.
C - między 1400 a 400 r.p.n.e.
7. Które z osiągnięć starożytnych cywilizacji można przypisać kudom Mezopotamii?
A - pierwsze pismo- piktogramy, wykorzystanie koła, pismo klinowe, wynalezienie
brązu
B - pismo klinowe, medycyna, kalendarz księżycowy, przeprowadzanie
skomplikowanych operacji
C - system miar i wag, pismo hieroglificzne, kalendarz słoneczny, mumifikacja
zmarłych
8. Podaj datę powstania osady w Biskupinie?
A - X w.p.n.e.
B - VIII w.p.n.e.
C - IV w.p.n.e.
9. Kim był Tacyt?
A - historykiem rzymskim, był kwestorem, pretorem, prokonsulem w Azji, głównym
jego dziełem są "Dzieje i Roczniki"
B - jednym z najwybitniejszych tragików ateńskich, uważany za rzeczywistego
twórcę tragedii greckiej
C - cesarzem rzymskim w latach 275- 276, nie miał autorytetu wśród żołnierzy,
został zamordowany
10. Kim jest mężczyzna ze zdjęcia?
A - Aleksander Wielki, król Macedonii
B - Salomon, król Izraela
C - Cyrus II Wielki, król Persji
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
11. Okres mykeński w historii starożytnej Grecji przypada na:
A - XV- XII w.p.n.e.
B - XX- XV w.p.n.e.
C - VIII- VI w.p.n.e.
12. Wymień trzy typy ustroju w starożytnej Grecji:
A - dyktatura, tyrania, demokracja
B - digarchia, tyrania, demokracja
C - dyktatura, monarchia, konsulowie
13. W jakich latach odbyła się II wojna punicka?
A - 264- 241 r.p.n.e.
B - 218- 210 r.p.n.e.
C - 218- 201 r.p.n.e.
14. Co było celem bitwy pod Maratonem?
A - Attyka
B - Salamina
C - przylądek Athos
15. Podaj prawidłową chronologię sprawowania rządów przez cesarzy starożytnego
Rzymu (wg tego, który był najwcześniej, a który najpóźniej; podani cesarze nie
sprawowali władzy jeden za drugim)?
A - Tyberiusz, Kommodus, Trajan
B - Kaligula, Hadrian, Karakalla
C - Konstantyn I Wielki, Tacyt, Marek Aureliusz
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Historia: starożytność Polska i świat
test na podstawie kółka historycznego.
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. B
2. A
3. C
4. A
5. C
6. C
7. A
8. B
9. A
10. C
11. A
12. B
13. C
14. A
15. B
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download