Starożytność cz 1 przygotowanie do Matury

advertisement
Starożytność cz 1 przygotowanie do Matury
Przygotowujesz się do matury z Historii? Ten test pomoże ci przypomnieć najważniejsze wydarzenia od
pierwszych cywilizacji do upadku Cesarstwa Zachodnio-rzymskiego
Poziom trudności: Średni
1. Pierwsza istota zaliczana do gatunku ludzkiego to:
A - pitekantrop
B - australopitek
C - szympans
D - neandertalczyk
2. Człowiek współczesny to:
A - homo habilis
B - Homo erectus
C - Homo sapiens
D - Homo sapiens sapiens
3. w którym tysiącleciu Sumerowie przybyli na tereny Mezopotamii?
A - V tys p.n.e
B - IV tys p.n.e
C - III tys p.n.e
D - II tys p.n.e
4. Kogo jest ta piramida?
A - Ramzesa II
B - Cheopsa
C - Ramzesa III
D - Chefrena
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
5. cywilizacja mykeńska trwała w latach
A - 2100 - 1600r p.n.e
B - 1600 - 1100r p.n.e
C - 3000 - 1700r p.n.e
D - 1100 - 800r .p.n.e
6. w którym roku przypisuje się spisanie praw zwyczajowych przez Drakona?
A - 594r p.n.e
B - 313r n.e
C - 753r p.n.e
D - 621r p.n.e
7. Legendarna data założenia Rzymu to:
A - 750r p.n.e
B - 776r. p.n.e
C - 753r p.n.e
D - 509r p.n.e
8. Obiekt przestawiony na rysunku znajduje się na Akropolu. posągi dziewcząt nazywają
się:
A - Propyleje
B - Kariatydy
C - Ateny
D - Erechtejonki
9. Twórcą sentencji ,, Wiem że nic nie wiem" był:
A - Arystoteles
B - Sokrates
C - Platon
D - Anaksymenes
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
10. Podaj datę roczną Bitwy pod Platejami
A - 490r p.n.e
B - 479r p.n.e
C - 241r. p.n.e
D - 447r p.n.e
11. Kto był twórcą koła?
A - Egipcjanie
B - Fenicjanie
C - Etruskowie
D - Sumerowie
12. Prawodawcą Sparty był:
A - Leonidas
B - Likurg
C - Herkules
D - Farnabazos
13. Ostatnim królem rzymskim był:
A - Tarkwiniusz Stary
B - Serwiusz Tulliusz
C - Tarkwiniusz Pyszny
D - Romulus Augustulus
14. Ile było wojen punickich?
A-1
B-2
C-3
D-4
15. III wojna punicka trwała w latach:
A - 218 - 201r p.n.e
B - 264 - 241r p.n.e
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
C - 282 - 272r p.n.e
D - 149 - 146r p.n.e
16. Za jakiego Cezara spłonął Rzym w 64r n.e
A - Nerona
B - Dioklecjana
C - Klaudiusza
D - Tytusa
17. za jakiego cezara Jerozolima została zdobyta przez Rzym?
A - Tyberiusza
B - Wespazjana
C - Tytusa
D - Trajana
18. Mieszkańcy Grecji ,,uprawiali"
A - Monoteizm
B - Ateizm
C - Politeizm
D - Deizm
19. za panowania jakiego władcy doszło do zjednoczenia Egiptu?
A - Manetona
B - Menesa
C - Kleopatry
D - Ramzesa II
20. Menora to:
A - gliniane naczynie służące to przechowywania żywności
B - bardzo trwały materiał do budowania akweduktów
C - siedmioramienny świecznik żydowski
D - chrześcijańska świeca paschalna
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Starożytność cz 1 przygotowanie do Matury
Przygotowujesz się do matury z Historii? Ten test pomoże ci przypomnieć najważniejsze wydarzenia od
pierwszych cywilizacji do upadku Cesarstwa Zachodnio-rzymskiego
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. B
2. D
3. B
4. D
5. B
6. D
7. C
8. B
9. B
10. B
11. D
12. B
13. C
14. C
15. D
16. A
17. C
18. C
19. B
20. C
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download