Wielki Test z Archeologii Cz.I Egipt

advertisement
Wielki Test z Archeologii Cz.I Egipt
Test z archeologii i sztuki starożytnego Egiptu-poziom uniwersytecki
Poziom trudności: Średni
1. Imię Narmera, hipotetycznego założyciela państwa egipskiego znane jest z dwóch
zabytków odnalezionych w Hierakonpolis, a obecnie znajdujących się w Muzeum Egipskim w
Kairze.Są to:
A - paleta i głowica maczugi
B - paleta i figurki
C - pieczęci na dwóch fragmentaryczne zachowanych naczyniach
D - dwa kartusze władcy na cegłach
2. Amudat to:
A - królowa egipska (IV dynastia), małżonka Mykerinosa
B - najważniejsza z egipskich ksiąg o zaświatach, opisująca min. topografię świata
umarłych
C - typ kanopy ceramicznej z czasów Nowego Państwa
3. Hedżet, deszret,pszent,chepresz czy atef to przykłady:
A - typu maczugi w ikonografii władcy
B - przydomków boga Amona
C - typy koron/nakryć głowy władców Egiptu
D - nazwy egipskich pachnideł
4. Tzw. Igła Kleopatry to obelisk przywieziony z Aleksandrii i ustawiony na nadbrzeżu
Tamizy w Londynie w roku 1878. Pochodzi on z czasów panowania:
A - Setiego I
B - Ramzesa II
C - Tutmozisa III
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
D - Kleopatry VII
5. Koalicja tzw. Ludów Morza została ostateczne rozbita za panowania:
A - Pepiego I
B - Ramzesa III
C - Totmesa II
D - Ptolemeusza VIII Euergetesa zwanego Fyskonem
6. Stare Państwo to okres panowania:
A - III-VI dynastii
B - III-IV dynastii
C - III-X dynastii
7. Okres bizantyjsko-koptyjski w historii Egiptu przypada na lata:
A - 395-640 n.e
B - 30 p.n.e-330 n.e
C - 30 p.n.e-1453 n.e
8. Słynne Teksty Piramid po raz pierwszy pojawiają się w dekoracji grobowca władcy V
dynastii:
A - Sahure w Abusir
B - Dżedkare-Isesi w Sakkara
C - Unasa/Wenisa w Sakkara
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
D - żadnego wyżej wymienionych władców
9. Tzw. styl surowy w sztuce egipskiej jest charakterystyczny dla okresu panowania:
A - IV dynastii
B - XVIII dynastii
C - V dynastii
10. Architektem świątyni królowej Hatszepsut w Deir el-Bahari był:
A - Imhotep
B - Senenmut
C - Apopis
D - nieznany z imienia poddany królowej
11. Ramzes II z okazji 30 jubileuszu swojego panowania, wzniósł w Abu Simbel -280 km
na południe od Asuanu jedną z najpiękniejszych świątyń swoich czasów. Była ona
dedykowana:
A - Amonowi, Maat i Horusowi
B - Re-Horachte,Amonowi i deifikowanemu Ramzesowi II
C - Ozyrysowi, Szu i Tefnut
12. Medinet Habu położone jest na południe od Teb i to tu właśnie na wzgórzu Dżeme
miał kiedys objawić się Amon. Ufortyfikowany kompleks pałacowy i świątynie będące
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
odbiciem potęgi faraona i bogactw Egiptu wzniósł w tym miejscu:
A - Cheops
B - Totmes II
C - Ramzes III
13. Tzw. Kiosk Trajana jest częścią kompleksu światynnego znajdującego sie na
wyspie File, powstałego w okresie grecko-rzymskim. Któremu z bogów dedykowany był
wyżej wzmiankowany kompleks:
A - Mut
B - Hathor
C - Izydzie
D - Minowi
14. Świątynia Jubileuszowa Totmesa III znajduje się w:
A - Gurna
B - Deir el-Bahari
C - okręgu Amona w Karnaku
15. Palmowa, lotosowa,papirusowa, hatorycka czy kompozytowa-to typy egipskich:
A - kanop
B - kolumn
C - koron-diademów
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
16. Odkrycie grobu Tutanchamona w Dolinie Królów przez H.Cartera miało miejsce w
roku:
A - 1905
B - 1922
C - 1931
17. Narodziny i ekspansja militarna Asyrii odcisnęło swoje piętno także na Egipcie.
Który z wymienionych władców oczyścił Egipt w latach 658-651 p.n.e z garnizonów
asyryjskich:
A - Szeszonk
B - Szabaka
C - Psametyk I
18. Podczas wielkiego święta Opet, w porze wylewu Nilu Egipcjanie gromadzili sie
wokół światyni w Karnaku by powitać boga Amona wyruszającego w procesyjnym
orszaku z wizytą do innej, pobliskiej światyni, gdzie spędzał kilka dni. Światynia ta to
imponujący zespół wzniesiony w dużej mierze przez Amenothepa III a dokończony
przez Ramzesa II. Dokąd udawał się Amon w czasie Opet?
A - Memfis
B - Luksoru
C - Hierakonpolis
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
19. Badari to:
A - płótno sprowadzane do Egiptu z Byblos, popularne w okresie Nowego
Państwa
B - stanowisko eponimiczne kultury archeologicznej z okresu predynastycznego
wskazujacej na znajomość obróbki miedzi
C - najdalej położona na południe forteca egipska okresu Średniego i Nowego
Państwa broniąca granicy z Nubią
20. W oparciu o tekst Kamienia z Rosetty, odkrytego w 1799 przez oficerów armii
Napoleona, J.F Champollion odcyfrował zapis pisma hieroglificznegom w roku 1822.
Tekst dekretu władcy egipskiego utrwalony na steli pochodził z czasów:
A - Ptolemeusza V z roku 196 p.n.e
B - Dariusza III Kodomana z roku 332 p.n.e
C - Ptolemeusza XII Auletesa z roku 79 p.n.e
21. Co lub kto to jest Pentaur?
A - bóg-baran z Hierakonpolis którego imię po grecku oznacza ’Ten który jest
ponad jeziorem’
B - imię skryby, któremu przypisywany jest heroiczny poemat znany w wielu
inskrypcji i papirusów, dot. bohaterskich czynów Ramzesa II w bitwie pod
Kadesz
C - podpora pylonu, masywnej wieży flankującej wejście do światyni,
budowana na planie prostokąta i dominująca nad pomieszczeniem
sanktuarium
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
22. Piramida w Medum oraz dwie piramidy w Dahszur (południowa zw.romboidalną
oraz tzw.piramida północna) zbudowano w czasach IV dynastii dla:
A - Chasechemui
B - Snofru
C - Sechemcheta
23. Ślady dramatycznych dziejów panowania jednego z ostatnich władów XVIII
dynastii-Echnatona, to nie tylko obalenie kultu Amona i innych starych bogów czy zmiana
statusu Egiptu na arenie międzynarodowej. W dziedzinie architektury i sztuki to także nowy
model otwartej świątyni solarnej boga Atona. Echnaton zbudował największą światynię tego
rodzaju w :
A - Beni Hassan
B - el-Amarna
C - Wadi es-Sebna
24. Widoczna na zdjęciu budowla pochodzi z okresu grecko-rzymskiego i poświęcona jest
triadom Haroerisa i Sobka. Jest to wielka świątynia w:
A - Kom Ombo
B - Hathor w Dendera
C - Amona Tebańskiego w oazie Charga
25. Nomarcha-słowo to oznacza:
A - dosłownie ‘ten,który drąży kanały’ czyli nadzorcę prac rolniczych
B - księcia prowincji w którego zakres kompetencji wchodziły sprawy
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
administracyjne,prawne, wojskowe i religijne
C - pierwszego kapłana lokalnego bóstwa oraz zwierzchnika lokalnego kleru
D - wszystkie powyższe definicje są poprawne
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Wielki Test z Archeologii Cz.I Egipt
Test z archeologii i sztuki starożytnego Egiptu-poziom uniwersytecki
Poziom trudności: Średni
Karta odpowiedzi
1. A
2. B
3. C
4. C
5. B
6. A
7. A
8. C
9. A
10. B
11. B
12. C
13. C
14. C
15. B
16. B
17. C
18. B
19. B
20. A
21. B
22. B
23. B
24. A
25. D
Copyright © 1995-2017 Wirtualna Polska
Download